Osudy bývalé osady Finkenstein, historie skautského hnutí a pionýrské skupiny generála Sochora v Moravské Třebové od sedmdesátých let devatenáctého do konce devadesátých let dvacátého století.

Předmluva

Pod názvem "Kronika Kvíčalky a Kvíčaláků" byl na podzim 2008 zahájen projekt, jehož výsledkem bude, jak doufáme, podrobné zpracování historie Kvíčalky a Kvíčaláků. Když jsme po červencovém srazu Kvíčaláků o tomto nápadu, který se zrodil o několik let dříve, diskutovali, rozhodli jsme se uchopit jej poněkud netradičně. Rádi bychom se pokusili vytvořit něco jako „virtuální“ kroniku. Základní struktura, kterou tvoří rozvržení budoucích kapitol, bude postupně, tak, jak to pokračující výzkum a zpracovávání jednotlivých období, tématických okruhů a problémů dovolí, naplňována textovým obsahem.

Virtuální a postupně vznikající text má, oproti klasickému knižnímu vydání, řadu předností. Největší spočívá tom, že vy, budoucí čtenáři, nebudete muset čekat na hotovou knihu, ale budete ji moci číst na pokračování tak, jak bude vznikat. Pro nás, jako tvůrce, to má zase tu výhodu, že budeme moci postupně se rodící text přepracovávat a upravovat, podle toho, jaké budou reakce vás čtenářů. Ostatně kdo jiný než vy, kteří jste to, co je předmětem našeho společného zájmu, sami prožili, by měl tuto kroniku psát. Počítáme s tím, že současně s uveřejněním prvních kapitol bude otevřena diskuse, v níž se, jak pevně doufáme, budete k textu budoucí knihy vyjadřovat. Vítané jsou zejména kritické připomínky, doplnění a návrhy, ale ze všeho nejvíc pomoc při shromažďování materiálů. Bez písemností a fotografií, které léta přechováváte jako vzácné relikvie, a bez vzpomínek, které nosíte v hlavě, nebude výsledná podoba kroniky úplná. I jediná, osamocená písemnost, fotografie nebo vzpomínka může mít pro celkový obraz zásadní význam.

Milovníky klasických tištěných knih můžeme ujistit, že s knižní podobou výsledného textu se samozřejmě počítá. Jiná otázka však je, kde získat finanční prostředky na vydání. V tuto chvíli je to však otázka předčasná.

Výsledný text zahrne historii Kvíčalky a Kvíčaláků v širokém časovém i tématickém spektru. Bude tvořen dvěma liniemi, dějinami místa (Finkenstein, Na Kvíčalce) a dějinami lidí a institucí (Kvíčaláci, skautské středisko, pionýrská skupina). Chronologický záběr půjde od sedmdesátých let 19. století do konce šedesátých let minulého století v případě historie místa a od konce šedesátých let minulého století do „současnosti“ (přesné datum prozatím není stanoveno, určitě ale půjde přes polovinu devadesátých let 20. století) v případě historie lidí a institucí. V této části bude zařazeno i ohlédnutí za historií moravskotřebovského skautingu od poloviny třicátých do konce čtyřicátých let (skautský oddíl na SVRRG, poválečné středisko 1945 až 1948/1950), na kterou v šedesátých letech obnovené středisko víceméně navazovalo. Pozornost bude věnována rovněž neformálním hnutím v rámci pionýrské skupiny v sedmdesátých a osmdesátých letech (tramping, T.O. Kvíčalka). Tyto chronologické linie doplní problémově pojaté okruhy zaměřené na historii oddílů a družin, kluboven, táborů a táborových staveb, osobnosti vedoucích, vůdců a činovníků, CTH, oddílové a táborové kroniky, kvíčalovský místopis a mytologii.

Jiři Šmeral, Pavel Navrátil – Jessie