Hlavní stránka

Jessieho skautský archiv
 

archiv Železného kruhu

TOPlist

Založeno 1. května 2007.

Výstava Ochrana životního prostředí

A0104ax.jpgSpousta zajímavých informací o ochraně životního prostředí v našem regionu na jednom místě – tak by se dala stručně charakterizovat výstava ke Dni Země, kterou pořádá Odbor životního prostředí MěÚ Moravská Třebová ve spolupráci s partnerskými organizacemi, jejichž činnost se ústředního tématu nějakým způsobem dotýká. Díky tomuto spojenectví se tak na jednom místě může dovědět o velkých a nákladných ekologických projektech stejně tak, jako o drobnějších akcích jednotlivých společenských a zájmových organizací (Český svaz ochránců přírody, Český klub turistů, Myslivecké sdružení, Lesy ČR, školy,... a samozřejmě také náš Junák). Citováno z oficiální tiskové zprávy: „Smyslem výstavy je seznámit veřejnost se současným stavem jednotlivých složek životního prostředí regionu a s činností dalších organizací, které se touto problematikou zabývají.“ O významu, který Město Moravská Třebová výstavě přikládá, svědčí i přítomnost pana starosty Ošťádala a obou místostarostů na vernisáži 16. dubna, stejně jako celé řady další významných hostů a zástupců jednotlivých organizací a médií (za Junák já a Lenka).

A0104bx.jpgVýstava je opravdu velmi pěkná a určitě doporučuji její shlédnutí. O tom, jak asi vypadá si můžete udělat představu z připojených fotografií (viz také odkaz dole). Myslím, že záměr se organizátorům podařilo splnit a své si zde najdou snad všechny věkové kategorie, od školních dětí až po seniory. Je opravdu těžké vybrat na ukázku nějaké zajímavosti a neopomenout pro ně jiné podstatné. Víte například, že v Boršově byl na místě letité černé skládky obnoven rybník? Nebo že ve Vendolí u Svitav funguje Záchranná stanice volně žijících zvířat „Zelené Vendolí“, kam lze umístit např. nalezená poraněná zvířata a ptáky? Že lesní úklidové akce obdobné našemu „PVC“ pořádají také ochránci přírody a turisté? Menší děti určitě zaujmou např. ukázky v regionu žijících chráněných živočichů a rostlin, lovecké trofeje, či zajímavé výrobky z odpadových materiálů (rozhodně pěkná inspirace pro rukodělky na schůzkách a táborech). Prostě moje doporučení zní: Neváhejte a zajděte se (samozřejmě i s dětmi) na výstavu podívat. Jistě se vám bude líbit a pak – skautům by tato problematika neměla být cizí!

 A0104cx.jpg

Trvání výstavy: od 16. dubna do 3. května 2009
Otevírací doba: Úterý – Neděle, 10:00–16:00 hodin.

V průběhu výstavy probíhá doprovodný program (viz připojený leták dole).

K aktivní účasti na výstavě nás, tedy moravskotřebovské středisko Junáka, vyzvala už v únoru koordinátorka Zdravého města Veronika Cápalová. Jako tiskový zpravodaj a zároveň organizátor naší skautské „Operace PVC“ jsem převzal odpovědnost za realizaci našeho příspěvku k výstavě „na svá bedra“ (a pak byl moc rád, že mi s tím Lenka pomohla, abych tu tíhu unesl :-) Koncem března u nás doma spatřil světlo světa informační panel o Operaci PVC, jako o praktickém příspěvku moravskotřebovských skautů k péči o životní prostředí v regionu. K vidění na fotografiích, ale ještě lépe v reálu přímo na výstavě ;-)

Jessie

Fotografie z výstavy

Plakát výstavy

Kalendář doprovodného programu

Pozvánka na vernisáž výstavy 16. dubna 2009

Článek o výstavě v Moravskotřebovském zpravodaji č. 6/2009, str. 3

 

Komentáře k tomuto článku