Vojenská střední školastudium.jpg

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové umožňuje mladým lidem získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a současně je připravuje pro další studium na vysokých vojenských školách (Univerzita obrany a Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu UK Praha) a dráhu vojenského profesionála. Obsah studia, úroveň pedagogického sboru, moderní vybavení učeben a studijní podmínky jsou předpokladem úspěšného průběhu studia a jeho dokončení. Absolventi najdou uplatnění na všech fakultách univerzity obrany. Po splnění závazku se uplatní v civilních institucích a firmách. Žákem VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové se může stát každý, kdo splní podmínky přijímacího řízení.

Specifikace studia:

Název školy:Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové
Zřizovatel:Ministerstvo obrany ČR
Obor vzdělání: Vojenské lyceum (kód 78-42-M/07) >>
Elektrotechnika (kód 26-41-M/01) >>
Strojírenství (kód 23-41-M/01) >>
Forma vzdělávání:čtyřleté denní studium
Obor vzdělávání:Podnikání (kód 64-41-L/51) >>
Forma vzdělávání:tříleté dálkové
Vyučovací jazyk:český
Dosažený stupeň vzdělání:úplné střední s maturitou
Způsob ukončení studia:maturitní zkouška