Červená ze zelené

Dne 22. června 2021, tedy den před svým slavnostním vyřazením – se vydali žáci 4. ročníku na Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno. Darování krve se v posledních letech stalo mezi žáky 3. a 4. ročníku Vojenské střední školy v Moravské Třebové tradicí, kterou narušil až přechod na distanční výuku. I tady však platilo okřídlené „Kde je vůle, tam je i cesta“, takže místo obvyklého místa odběru ve Svitavské nemocnici, byli osloveni žáci naší školy z Brna a okolí, kde je přeci jen větší dárcovská základna. Vzhledem k délce plánování se stalo, že v době její realizace se začali vracet žáci do školních lavic. Díky tomu se přihlásilo daleko více žáků 3. ročníku, kteří tak mohli převzít generační štafetu od svých starších spolužáků a krátce po dosažení plnoletosti překonat sami sebe.

Ani tentokrát nebylo vítězství beze ztrát – jednomu žákovi byla ukradena peněženka, neměl tedy s sebou občanský průkaz a rodný list nestačil – dámy v evidenci byly nekompromisní. Další dva žáci se úplně nevyrovnali s pohledem na jehlu vnikající do jejich těl a odběr tak pro ně skončil. Nicméně je nutné podotknout, že vzhledem k jejich věku se až na jeden případ jednalo o prvodárce. Zbylí žáci pak darovali krev bez problémů při testování vzorků i samotném odběru a přispěli tak naši společnosti v době výrazného nedostatku té nejcennější tekutiny.

Pavel Šťastný

img-20210622-072303321.jpg img-20210622-072805907.jpg img-20210622-075747074.jpg img-20210622-082647160.jpg img-20210622-083024062.jpg img-20210622-084709452.jpg img-20210622-085946066.jpg