Konečně vyřazení

Ve středu 23. června 2021 proběhlo slavnostní vyřazení absolventů Vojenské střední školy MO. Vyřazeno bylo 80 úspěšných absolventů jak denního, tak dálkového studia. Po roční pauze způsobené pandemií nemoci COVID 19 jsme se mohli komorně rozloučit s odcházejícími žáky a studenty.

Celá maturita byla poznamenána distanční výukou a epidemickými opatřeními. Díky tomu byl termín maturit posunut na květen a slohové práce byly úplně zrušeny. Maturanti z vojenského lycea zahájili praktickou maturitou z vojenské profesní přípravy. Tato zkouška se skládala z běhu terénem v délce 5,7 km se zbraní a praktického ověření znalostí, které v rámci 4 let vojenské profesní přípravy získali. Bohužel jeden maturant tento krok nezvládl dle požadavků. U oboru elektrotechnika při praktické maturitě každý žák prezentoval svůj dlouhodobý projekt, tedy funkční výrobek, který názorně předvedl a předal komisi dokumentaci včetně technických údajů a výkresů.

Poté následovaly didaktické testy. I zde bohužel 11 žáků a studentů neuspělo. V letošním roce mají neúspěšní absolventi náhradní termín didaktických testů již v červenci a při úspěšném zvládnutí tak stihnou srpnový nástup do základního výcviku ve Vyškově. Poslední částí pak byly ústní zkoušky, kde také došlo k úpravě proti běžnému režimu. Žáci si vybírali 2 předměty, ze kterých skládali zkoušku, i přes to 5 maturantů neuspělo.

Pro většinu to byl rok plný čekání, jak vlastně bude maturita vypadat, kdy a zda se vrátí do lavic. Nebylo to vůbec jednoduché a konečná bilance denního studia byla z 85 žáků 4. ročníků, 10 neuspělo v některé z částí maturitních zkoušek. Ke slavnostnímu vyřazení se dostalo 75 úspěšných absolventů, což je 88% úspěšnost. S vyznamenáním maturitu zvládlo 28 absolventů. U dálkového studia úspěšně ukončilo 5 studentů.

Tradiční slavnostní akt – vyřazení absolventů školy se uskutečnil ve středu 23. června 2021 za účasti rodičů a rodinných příslušníků absolventů školy.

Napochodováním jednotek školy byl zahájen ceremoniál vyřazení a předání maturitních vysvědčení. Slavnostní atmosféru podtrhl průlet JAS 39 Gripen nad hlavami nastoupených jednotek. Po zdravici hostů a proslovu velitele školy, který v něm mimo jiné uvedl: „Období konce školního roku nebylo vůbec jednoduché. Byli jste již druzí absolventi školy, kteří zažili distanční výuku. Vy bohužel téměř celý čtvrtý ročník. Přineslo to mnoho nového, když se ohlédneme zpět, určitě nikoho nenapadlo, že si budeme přát, ať můžete chodit do školy. Většinu to naučilo větší zodpovědnosti za své vzdělání. Zde dvojnásob platilo: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ Následovalo předání maturitních vysvědčení z rukou třídních učitelů a velitelů čet. Poté byli oceněni nejlepší absolventi pamětní mincí ČsOL, pamětními odznaky školy a věcnými dary za vynikající studijní výsledky, za aktivní přístup a dosažené výsledky v mimoškolních aktivitách a za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti. Nejlepší žák Karel KUBINEC byl zvěčněn na tabuli cti. Během předávání těchto ocenění proletěly nad hlavou bojové vrtulníky Mi-24V. Nechyběl projev za absolventy školy, kde teď již bývalá žákyně Jana HAMPLOVÁ poděkovala učitelům, rodičům a zmínila: „Nyní máte jedinečnou šanci si nás naposledy prohlédnout v této sestavě. Pravděpodobně už se takto nikdy nesejdeme.“ Vyřazení absolventů uzavřel slavnostní vojenský pochod a symbolické vyhození vojenských lodiček do vzduchu, po kterém následovala gratulace rodičů, příbuzných a přátel. Poté nastalo dojemné loučení.

Lucie Vašáková

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg