Prohlubování mezinárodní spolupráce vojenských středních škol pokračuje

Ve dnech 17. – 21. září 2018 proběhla v pořadí již druhá návštěva žáků VSŠ a VOŠ MO na Vojenské střední škole Károlyho Kratochvíla v maďarském Debrecínu. Dvacet žáků školy, tři vojáci z povolání a jeden pedagog tak dostali jedinečnou příležitost zúčastnit se bohatého programu, který pro ně hostitelé připravili.

Už na cestě do Debrecínu se konala první zastávka, a to přímo v hlavním městě Maďarska – Budapešti. Za doprovodu pana Gábore Berkecze ředitele maďarské vojenské školy a pplk. Szabó Ministerstva obrany MR si česká delegace prohlédla honosné interiéry maďarského parlamentu, v nichž je mj. umístěn i nejvýznamnější symbol maďarské státnosti – svatoštěpánská koruna. Pak následovala prohlídka historické bitevní říční lodi a plavba po Dunaji na dělovém člunu dunajské flotily. Tento nevšední zážitek se pro všechny zúčastněné stane bezesporu jedním z těch nezapomenutelných. Návštěvu Budapešti umocnil už i samotný průjezd městem, který byl výrazně usnadněn díky doprovodu českého autobusu vozidlem maďarské vojenské policie. Unavené účastníky čekala ještě více jak tříhodinová cesta do Debrecínu, kde byli ve večerních hodinách velmi vřele uvítáni.

První ráno v Debrecínu bylo zahájeno společným slavnostním nástupem a vztyčením státních vlajek. Následovala prohlídka školy, která se protáhla na celé dopoledne. V odpoledních hodinách na to navázala prohlídka centra Debrecínu, včetně zdejších muzeí a velké protestantské katedrály.

Další den se nesl plně v duchu vojenství. Dopoledne proběhla soutěž ve střelbě mezi týmy českých a maďarských žáků. Soutěž to byla velmi dramatická, žáci obou škol podávali velmi vyrovnané výkony, ale vítězem se nakonec stali čeští střelci. Odpoledne se čeští a maďarští žáci vydali s doprovodem na místní zrekonstruovaný vojenský hřbitov, na němž je pohřbeno i 120 vojáků české národnosti, kteří v Debrecínu zemřeli v místních lazaretech během 1. sv. války. Pietním aktem zde byla uctěna jejich památka.

Komunikativní dovednosti si pak žáci mohli naplno vyzkoušet ve čtvrtek. V centru města pro ně byla připravena hra „Honba za pokladem“. Ve smíšených družstvech plnili různé úkoly, během nichž se nesměli bát oslovit a do hry zapojit náhodné kolemjdoucí, příslušníky maďarské policie nebo prodavače z obchodů. Jeden z českých žáků svou zkušenost shrnul do těchto slov: „Žáci maďarské vojenské střední školy byli kamarádští a velmi komunikativní. To se projevilo především během společné hry, kde byly týmy sestaveny z maďarských a českých žáků. Společným jazykem se stala angličtina. Projevily se tak naše schopnosti dorozumět se i bez užití mateřského jazyka.“

Vrcholem celé návštěvy byl páteční program. Ráno během ukázek sebeobrany měli žáci možnost vyzkoušet si tyto dovednosti i s velitelem 5. střelecké brigády MA brigádním generálem Romuluszem Ruszinem, přičemž došlo i na lámání latí o pana generála.

Poté v dopoledních hodinách školu navštívil samotný maďarský prezident János Áder a pro žáky obou škol měl připravenou velmi poutavou přednášku o globálních změnách klimatu. Aby ani naši žáci nepřišli zkrátka, byla pro ně přednáška simultánně překládána do sluchátek. Vedoucí naší delegace pplk. Viliam Beke se po skončení přednášky osobně setkal s maďarským prezidentem a krátce s ním pohovořil. Velmi vstřícným krokem ze strany pana prezidenta byl jeho souhlas s pořízením společné fotografie s celou naší delegací.

Spolupráce mezi oběma vojenskými školami je bezesporu ohromným přínosem nejen pro žáky obou škol, kteří tak získávají příležitost poznávat zvyky a kulturu jiné země a upevňovat své komunikační dovednosti v cizím jazyce, ale i pro školy jako takové, a to vzájemnou inspirací v inovacích a sdílením zkušeností z výuky a výcviku žáků a odborné přípravy pedagogů.

A jak se na tuto spolupráci dívají samotní žáci – účastníci?

„Během tohoto krásného pobytu, který byl bohužel krátký, jsem poznal spoustu skvělých lidí. I přesto, že naše jazyky jsou rozdílné, dokázali jsme najít společné slovo.“, říká jeden z žáků druhého ročníku. Jeho o rok starší kolega dodává: „Naši maďarští přátelé nás přivítali velice vřele a s otevřenou náručí. Připravili pro nás bohatý program, a proto jsme se na půdě vojenské střední školy v Debrecíně cítili příjemně.“

text: Mgr. Josef KUČERA

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg