Hlavní stránka

Jessieho skautský archiv
 

archiv Železného kruhu

TOPlist

Založeno 1. května 2007.

Olda Šetrný 2008

A0072ax.jpgJe to čím dál méně uvěřitelné, ale moravskotřebovští skauti se sešli už po šestnácté v areálu střední vojenské školy na soutěži ve střelbě ze vzduchovky „O zlatou kulku Oldy Šetrného“ (první ročník se opravdu konal 13. února 1993). Základní myšlenka akce je stále stejná – zastřílet si v zimním čase v příjemných podmínkách kryté vojenské střelnice, a to včetně těch, kteří to třeba ještě ani neumí a učí se to „za chodu“ přímo na palebné čáře (letos třeba Ještěrky, Lasičky a nejmladší vlčata). K tradici patří i medaile pro nejlepší jednotlivce ve tvaru kulky a dort pro nejlepší družiny v podobě terče. Podívejme se ale spíše, čím byl letošní ročník specifický, čím se lišil od těch předchozích.

A0072bx.jpgNa prvním místě bych jmenoval vynikající účast – nejlepší v celé historii soutěže. Když se soupis účastníků zastavil na čísle 105, nevěřil jsem a pro jistotu se zeptal ještě jednou. Uvážíme-li aktuální stav členů střediska (po odečtení externích členů a oldskautů), vyjde nám cca 75% účast, a to je opravdu vynikající – chválím. A nejen kvantitu, ale i kvalitu. Obzvláště se mi líbilo zapojení mladých rádců a rádkyň. Je to opravdu úplně něco jiného, když celá organizace neleží na pár lidech, ale když se aktivně zapojí bezmála dvacítka nadšených a schopných lidiček. A tím už se dostávám ke druhému momentu, který si letos určitě zaslouží vyzdvižení, a tím je doprovodný program. Ten byl letos opravdu perfektní! Věřte tomu, že je to pro mě jako hlavního organizátora Oldy vždycky taková noční můra, co s tou spoustou dětí  čekajících až na ně dojde řada ke střelbě podnikat, aby se v lepším případě nenudili a v horším případě se někde netoulali po vojenském prostoru a nepáchali nepravosti. Věc je o to horší, že kvůli různým omezujícím předpisům už nelze pořádat např. ukázky zbraní, vojenské techniky a aktivních chemických a signalizačních prostředků, což bývaly dříve hlavní pilíře doprovodného programu Oldy. Takže jsem opravdu nahlas zajásal, když přišli s iniciativou Lvice (ještě jednou díky), že si doprovodné soutěže vezmou na starost. Výsledkem jejich snažení (a samozřejmě i dalších dobrovolníků) bylo devět zajímavých stanovišť a když se k tomu přičtou ještě dvě „vojenská“ (radiostanice a protichemická příprava), bylo doprovodného programu nakonec tolik, že to možná některá dítka ani nestihla všechno obejít. Tak nějak si to představuji, tak by to mělo vypadat ;-)

Výsledky – jednotlivci (nástřel max. 50 bodů)

Světlušky
A0072cx.jpg1. Alena (Plejády), 34 b.
2. Leona (Lasičky), 26 b.
3. Terka (Lasičky), 24 b

Vlčata
1. Martin (Kentauři), 44 b.
2. Jakub (Kentauři), 44 b
3. Janek (Červená šestka), 37 b.

Skautky
1. Béďa (Lvice), 41 b.
2. Ilonka (Lvice), 36 b.
3. Rolda (Antilopy), 36 b.

Skauti
1. Kulda (Vlci), 38 b.
2. Obr (Vlci), 35 b.
3. Standa (Panteři), 33 b.


Výsledky – soutěž družin

A0072dx.jpgSvětlušky
1. Plejády, prům. 14 b.
2. Lasičky, prům. 11b.
3. Ještěrky, prům. 3,6 b

Vlčata
1. Kentauři, prům. 30,4 b.
2. Červená šestka, prům. 19,3 b.
3. Modrá šestka, prům. 14,5 b.

Skautky
1. Lvice, prům. 33 b.
2. Antilopy, prům. 26 b.
3. Berušky, prům. 25,5 b.

Skauti
1. Vlci, prům. 26,4 b.
2. Panteři, prům. 25,5 b.

Neoficiálně nejlepší mezi vedoucími: Aladin (45 b.) a Plyška (42 b.)

A0072ex.jpgS letošním ročníkem jsem opravdu spokojen a doufám, že i účastníci. Jmenovitá chvála je vždycky ošidná, protože našinec obvykle nechtěně někoho opomene a taky by to byl hodně dlouhý seznam. Takže aspoň namátkou zvláštní poděkování: Darzimu za výrobu kulek-medailí, pracovnicím cukrárny Linda za upečení a Lence za nazdobení dortů, veliteli voj. střed. školy za povolení akce a podporu, mjr. Mirkovi K. za účast a ukázky voj. vybavení, Plyšce a Dance za iniciativu v přípravě doprovodného programu a všem ostatním, kteří přiložili ruce a hlavu k dílu, nebo aspoň docela jednoduše v sobotu ráno vstali a přišli si zastřílet ze vzduchovky. Tak zase příští rok ve stejnou dobu.

Ale abych jenom nechválil – aspoň jeden negativní postřeh. Bývaly časy, kdy vítězné družiny při dělení dortů pamatovaly i na ostatní (a hned pro jistotu dodávám, že tím nemyslím sebe). Bývala to skautská čest nabídnout ze své sladké „kořisti“ třeba vedoucím, pořadatelům a zbylo-li více, třeba i spřátelené družině. Jistě lze namítnout, že při takových počtech účastníků stejně nemohou ochutnat všichni. Dle mého slabá námitka, ale do svých poznámek pro příští rok jsem si pro jistotu napsal „pokusit se získat alespoň ceny útěchy pro méně šťastné družiny“. Třeba našich vlčat, kterým „vyfoukli“ dortík hostující Kentauři, mi přišlo docela líto, obzvláště při pohledu na blahobyt jejich starších brášků (zvídaví nechť si prohlédnou poslední fotky z mé série – odkaz dole).

A0072fx.jpgV samotném závěru ještě nadhodím jednu možná úsměvnou (ale poměrně zásadní) otázku. Tuší vůbec ta naše děťulátka, proč má soutěž v názvu toho Oldu Šetrného? Znají ještě vůbec jeho pravzor Old Shatterhanda, či jeho věrného přítele Vinnetoua? Na základě některých náznaků si tím nejsem až tak docela jist, takže bych vás požádal (v zájmu zachování recesní pointy) o trochu osvěty v družinách ;-)

Jessie

Fotografie z akce

Darzinčiny fotografie z akce

Článek o akci uveřejněný v Moravskotřebovském zpravodaji č. 4/2008, str. 10

Informace o předchozích ročnících Oldy Šetrného