Hlavní stránka

Jessieho skautský archiv
 

archiv Železného kruhu

TOPlist

Založeno 1. května 2007.

Setkání padesátníků na Kvíčalce

A0222ax.jpgRočník 1963 je v naší staré kvíčalovské partě zastoupen hodně početně, tudíž jsme letos zaznamenali mezi našinci celou řadu padesátin. Celkem přirozeně proto už někdy na jaře „vykrystalizoval“ nápad zorganizovat sraz letošních padesátníků, jejich partnerek/partnerů a pozvaných hostů. Termín byl nakonec stanoven na sobotu 21. záři 2013 a místo – no kde jinde než na Kvíčalce, kde to vlastně před lety všechno začalo.

Někdy v srpnu byla za účelem organizace akce obnovena činnost již legendárního „Okrasného květinového výboru“ (dále jen OKV, pokud snad náhodou ještě někdo neví, o co jde, nechť zhlédne film Univerzální uklizečka). Hlavním a jediným úkolem OKV bylo zajistit akci co nejkvalitnější materiálně-kulturně-personální základnu (čti „aby bylo dost jídla a pití pro všechny, kteří se umějí a chtějí bavit“). Byly rozeslány dva tucty pozvánek, založeny speciální organizační webovky a vedena masivní elektronická komunikace na téma kdo, co, v jakém množství apod. Rozsahem příprav bych naši akci řadil hned za spojenecké vylodění v Normandii, kde bylo ve hře přibližně stejné množství materiálu, ale přeci jen o něco více lidí :-) Jak se blížil „den D“, tempo příprav narůstalo, ale bohužel také přibývalo „omluvenek“, až ve finále položka „potvrzená účast“ klesla na hodnotu 14. Škoda, mohlo se nás sejít i víc. Ti, co přišli, určitě nelitovali. Letošní padesátníci se až na Vojtu zúčastnili v plném počtu (Zdenek, Boob, Lenka, Kajtl a Jessie); podpořit je nakonec přišli Bára, Milan, Vlastík s Pavlou, Aladin s Jiřinou, Pepa s Hanou a Katka z Bratislavy, která dodala akci mezinárodní rozměr :-)

A0222bx.jpgV sobotu 21. září od druhé hodiny odpolední jsme se postupně sjížděli na Kvíčalku. Lidí i zásob utěšeně přibývalo a od počátku i přes pošmournou oblohu panovala pohoda. Nám „oslavencům“ bylo popřáno (včetně milých dárků, díky)… a pak následovala už jen „samá pozitiva a sociální jistoty“. Milanem věnovaný soudek Svijan neúnavně vydával zájemcům svůj obsah (budiž mu za to díky, Milanovi i tomu soudku), voněla káva a cukroví, kterýchžto aroma později „přebila“ uzená kýta od Koudelků. Abych to zkrátil – na stole bylo jako o Vánocích a kolem stolu jak na Silvestra. I když nebyl přítomen Čičák, bylo obtížné se dostat ke slovu. Zaznělo bezpočet historek, příběhů a hlášek, z nichž kupodivu řada i v premiéře! Vzpomínalo se na události minulé a osoby nepřítomné, jedlo se opulentně a pilo hojně, pělo se bujaře i melancholicky. S půlnocí, když soudek řekl své „slovo boží“ (znělo to jako „pfsssssss“) došlo i na intelektuální hrátky (žouželení, hádání osobností, pantomima), přičemž se spolehlivě prokázalo, že věku a pokročilé noční hodině navzdory to s námi ještě není tak zlé. Samozřejmě pomohla i „dobrá brazilská“, kterou jako záskok za Martina tentokrát nabízela Lenka. Sobotní noc jakoby neměla konce… a najednou z ní bylo nedělní ráno.

Skoro každý využil ranní procházku ke sběru hub (a že se jich našlo). Kapitální úlovek si v podobě (nejen) dvou „chlapáckých“ hřibů připsal Pepa. Pozdní snídaně (časná svačinka?) byla vydatná i atraktivní (jak často třeba snídáte věnečky?) a možná proto nám dobrá nálada vydržela i přes fázi uklízení a balení. Unavení, ale spokojení jsme se před polednem rozjeli k domovům.

Nejspíš všem, nám s Lenkou tedy určitě, se setkání padesátníků moc líbilo (pohoda, pohodička…) a doufáme, že na podobný podnik nebude třeba čekat příliš dlouho (nedej bože třeba do šedesátin :-). Organizačně proběhlo vše hladce, každý dodal, co slíbil a ještě něco navíc (jak málo stačí: založit OKV, zainteresovat pár spolehlivých lidí,… :-). Místo dlouhého výčtu zásluh a pochval všem jen prosté, ale vděčné DĚKUJI. A poděkování patří samozřejmě i „hostům“, kteří také přinesli kupu dobrot, dárečky,… a hlavně dobrou náladu. Akorát škoda, že ten Boob zase (téměř) nezahrál :-)))

Jessie

A0222cx.giffotografie z akce

fotoprofily padesátníků: Zdenek   BooB   Vojta   Lenka   Kajtl  +  Vlastík   Milan   Bára

pozvánka na setkání