Hlavní stránka

Jessieho skautský archiv
 

archiv Železného kruhu

TOPlist

Založeno 1. května 2007.

Operace PVC, 20. dubna 2013

A0213ax.jpgA0213bx.jpgPo dlouhém otálení konečně přišlo jaro a k jaru patří Den Země, kdy je dobré si více než jindy připomenout, že to, v jakém životním prostředí žijeme, záleží do značné míry i na každém nás. A nejlépe nejen připomenout, ale rovnou pro to i něco udělat, neboť není nad zkušenost podloženou nějakým tím vynaloženým úsilím. Moravskotřebovské středisko Junáka v sobotu 20. dubna 2013 pořádalo již 8. ročník úklidové akce „Operace PVC“, v rámci které účastníci Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti Pekla, Pastviska a Křížového vrchu.

I když počasí nebylo úplně ideální (ze čtvrtka na pátek přecházela deštivá fronta), sešlo se 44 dobrovolníků. Není to sice počet nijak závratný, ale vzhledem k tomu, že dvě nejstarší družiny (včetně doprovodu téměř 20 lidí) byly na souběžně pořádaných okresních skautských závodech ve Strakově u Litomyšle, pokládám toto číslo za úspěch. V počtu devíti nás také po delší době přišla podpořit neskautská veřejnost, i když převážně „jen“ v podobě rodičů našich dětí. Nakonec nás tedy bylo dost na to, abychom pokryli všechny plánované trasy a nebylo nutné oproti pesimistické variantě „obětovat levé křídlo“, tj. skupinu Srnčí-Buk. Úklid proto probíhal podle tradičního schématu. Na Křížovém vrchu uklízela vlčata z 1. oddílu. Podél cesty Peklem postupoval 6. oddíl posílený Vlčicemi a Liškami (samozřejmě až po absolvování tradiční „rozcvičky mladého sběrače odpadu“ :-). Trasu přes Pastvisko si vzaly na starost Stonožky a „obchvat“ podél cesty na Srnčí a okolo Buku Ještěrky.

Ve finále se všechny skupiny jako každoročně sešly u altánu v Pekle. I letošní „úlovek“ stál za to, v úhrnu se nasbíralo asi deset pytlů odpadu. Převažovaly samozřejmě plasty, ale ani papírů, skla, plechovek a dalšího nepořádku nebylo málo. Škoda, ročníků „PVC“ přibývá, ale o obyčejné lidské úctě k nejbližšímu kousku přírody se to bohužel říci nedá. Dočkáme se někdy toho, že budeme „smutně“ hledět na prázdné pytle a úklidové akce typu „PVC“ budou zbytečné? Odpověď mě samozřejmě napadá, ale jako bytostný „pozitivista“ to přejdu tím, že „my ne, ale možná už naše děti“ :-)

A0213cx.jpgA0213dx.jpgPo jistém „boji“ se nám podařilo zapálit oheň, připravený z ne zrovna suchého dřeva, a tak došlo i na oblíbené opečené buřty a další občerstvení. Když sem tam nesměle vykouklo sluníčko, přišel okolo půl jedenácté čas i na tradiční poděkování účastníkům od Paní lesa. Letos se role Lesany ochotně ujala Ája, které asistovala Anička (díky vám, bylo to pěkné a důstojné). Kromě „diplomu“ dostal každý dobrovolný sběrač i „malý mls“, což určitě ocenily nejen děti ;-) Mimochodem nejmenšímu drobečkovi, který nám letos odhodlaně pomáhal s úklidem, byly asi tak 3-4 roky! Akci materiálně podpořily Technické služby a finančně Město Moravská Třebová. K tradiční propagaci plakátky, pozvánkou v Moravskotřebovském zpravodaji a na webu města letos zásluhou Jitule nově přibylo také oznámení na portálu MyPrompter, který poskytuje aktuální informace o akcích pořádaných v dané lokalitě.

Z pozice organizátora hodnotím letošní „Operaci PVC“ jako úspěšnou. Všem, kteří přiložili ruce k dílu, patří velký dík. A zrovna tak i dalším, kteří uklízí jindy a jinde – členům KČT, ochráncům přírody,… i obyčejným lidem, kteří v lese nic nezahodí, ale třeba i občas něco cizího zvednou). Škarohlíd může namítat, že je to „plácnutí do vody“ a že za pár dní zde bude nepořádek zas, ale i tak, minimálně z důvodů výchovných, mají akce jako naše „PVC“ určitě cenu. Při pohledu na uklizené tábořiště v Pekle jsem si jako „starý tramp“ nemohl nevzpomenout, jak jsme kdysi v lesích a horách nacházeli tábořiště nejen uklizená, ale třeba i s připraveným suchým dřevem na oheň. Zcela samozřejmě jsme pak po přenocování místo zanechávali ve stejném stavu, připravené zase pro jiné. No opravdu, tohle není žádné „sci-fi“. Jako vždycky je to jen a jen o lidech…

Jessie

A0213ex.jpg

fotografie z akce: Lenka & Nikča & Jessie (Peklo)   Indy (Křížový vrch, Peklo)   Iveta (Pastvisko, Peklo)

plakát   článek v Moravskotřebovském zpravodaji č. 5/2013, str.4   informace o předchozích ročnících akce

 

Komentáře k tomuto článku