Hlavní stránka

Jessieho skautský archiv
 

archiv Železného kruhu

TOPlist

Založeno 1. května 2007.

Operace PVC, 21. dubna 2012

A0193dx.jpgSe Dnem Země je v našem skautském kalendáři již pár let spojena akce Operace PVC, při které uklízíme přírodu v okolí města. V sobotu 21. dubna 2012 jsme Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti Pekla, Pastviska a Křížového vrchu už posedmé. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že je to už vlastně rutina. Zdání ale leckdy klame, úplně stejné to (naštěstí) není nikdy. To podstatné je totiž v lidech.

A0193ax.jpgPrvní neznámou, která vždy důkladně „zamíchá karty“, je počasí. Letos se příliš nevyvedlo (i když mohlo být i mnohem hůř). První ranní pohled do kalného rána nevěstil nic dobrého. Když jsme vyrazili na sraz, přešlo mžení dokonce v deštík. U vjezdu do Pekla nás nejdříve bylo, co bys na prstech spočítal, ale nakonec se nás sešlo celkem 34 a „nějak“ byly zastoupeny všechny oddíly našeho střediska. Peklem tradičně postupoval 4. oddíl (Stonožky), proti nim „obchvatem přes Buk“ 6. oddíl, Pastvisko čistil 2. oddíl a Křížový vrch vlčata z 1. oddílu. Vše jistili, nafotili a oheň připravili oldi (Lenka a Jessie) a roverský kmen (Siky). Počty sice nevelké, ale ono to docela stačilo. Ranní nevlídné počasí „oddělilo zrno od plev“ a ti, kdo přišli, chtěli a dokázali, že za to umějí „pořádně vzít“. Heslem dne bylo „Počasí se nebojíme, cesty pěkně vyčistíme!“

A0193cx.jpgPo přidělení tras, pytlů a instrukcí jsme akci zahájili tradiční „rozcvičkou mladých uklízečů lesa“. Bezprostředně jsme sice sluníčko nepřivolali, ale posléze začalo přeci jen čas od času nesměle vykukovat. Sběrači vyrazili na trasy a my se Sikym připravit oheň a tábořiště v Pekle. Po desáté hodině sem začaly přicházet jednotlivé skupiny se svými úlovky. Odpadu bylo nakonec asi šest pytlů z Pekla + Pastviska a čtyři z Křížového vrchu (tedy o něco méně než loni, ale pořád ještě víc než dost). K nejkurióznějším nálezům letos patřily „zánovní kanady“ a zejména živá andulka, kterou Stonožky podchlazenou a hladovou odchytly v Pekle (PS. Skončila v dobrých rukou zkušeného chovatele a daří se jí dobře.). U altánu v Pekle jsme pořídili skupinové účastnické foto, opekli buřty a posvačili. Poté již tradičně přišla dobrovolným uklízečům poděkovat sama Paní lesa s doprovodem. Lesanu si letos „střihla“ Káťa (celkově již podruhé) a její věrnou družku Nikča. Povídavé role „prvního skřítka“ se bravurně zhostil Janek (průprava v „dramaťáku“ ZUŠ se nezapře); nevděčné role doprovodné družiny, tj. nosičů, se ujali bratři Márvové a Siky. Bylo to pěkné i důstojné, prostě jak má být. I účastníci mohli být spokojeni, neboť kromě obvyklé účastnické karty tentokrát dostali i malou sladkou odměnu. Dopoledne rychle uteklo, přišel čas se rozloučit a „hupky šupky“ domů na oběd.

A0193bx.jpgDle mého soudu se sedmý ročník Operace PVC vydařil. Jistě - počasí mohlo být lepší a lidí více (a třebas i neskautů), na druhé straně ale ti, co přišli, všechno zvládli a řekl bych i v pohodě. Prostě skautská akce jak se patří. Díky všem, kteří se na ní podíleli. Naše poděkování za podporu patří také Technickým službám a Městu Moravská Třebová.

Jessie

A0193fx.jpg

Fotografie z akce: Lenka & Jessie & Aladin

plakát   pozvánka v Moravskotřebovském zpravodaji č. 4/2012, str. 9   program akcí ke Dni Země v Moravskotřebovském zpravodaji č. 4/2012, str. 9

článek o akci v Moravskotřebovském zpravodaji č. 6/2012, str.13

Informace o minulých ročnících Operace PVC v archivu

 

Komentáře k tomuto článku