Hlavní stránka

Jessieho skautský archiv
 

archiv Železného kruhu

TOPlist

Založeno 1. května 2007.

Křest publikace 75 let skautingu v Moravské Třebové

A0160ax.jpgDne 25. února 2011 v 17 hodin se ve dvoraně moravskotřebovského muzea uskutečnil slavnostní křest publikace „75 let skautingu v Moravské Třebové“. Autor Jirka Šmeral na něj pozval její kmotry, sponzory a samozřejmě také skautskou i neskautskou veřejnost. Dvoranu nakonec zaplnila odhadem asi stovka zájemců, včetně pana starosty, místostarosty, velitele vojenské střední školy, řady vážených pamětníků z řad skautů a dalších. Potěšila také mnohagenerační účast současných i bývalých členů našeho střediska, a také příjezd zástupců skautů z Brněnce a Jevíčka. Na poslední chvíli se bohužel omluvil hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek.

Po zahájení krátce o publikaci promluvil autor, a poté předal slovo jejím kmotrům. Květa Weissarová vystoupila snad až příliš skromě, její úloha v činnosti střediska na přelomu 60. a 70. let se určitě nedá omezit jen na to, že byla manželkou vedoucího Vladimíra Weissara staršího a na táborech vařívala v kuchyni :-) Kde zůstalo např. její vedení družiny Včelek a další? Druhý z kmotrů, ing. Karel Metyš, načrtl příběh svého skautského života a opět jen skromě svůj přísvěvek moravskotřebovskému skautingu. Vystoupením Franyho Žáčka (pozvánka na letní projekt STROMOSTAN) přešla akce do své neformální části. Probíhal prodej publikace, Jirkova autogramiáda a (jak je zvykem, když se našinci sejdou) také řada přátelských rozhovorů. Celkový dojem byl určitě velmi příjemný. Jistě, ledacos na organizaci by se dalo vylepšit – začátek mohl být oficiálnější (včetně jmenovitého přivítání hostů) , asi měl někdo promluvit pár slov i za středisko, možná by nebyla od věci i nějaká ta „scénka“ (opravdový křest) apod. – ale po bitvě každý generálem a na celkovém dojmu už to stejně nic nezmění (to jen tak třeba pro příště). Faktem je, že kdo přišel, určitě nelitoval.

A0160bx.jpgPár slov ke knize samotné. První dojmy jsou určitě dobré. Po zatím samozřejmě jen letmém průzkumu lze říci, že splňuje očekávání, i to, co bylo předběžně avizováno. 215 stránek hutného textu, spousta fotografií včetně řady barevných. Prvních asi 30 stránek je Jirkou sestavená historie moravskotřebovského střediska a Kvíčalky ve všech obdobích od 30. let do konce 20. století. Druhou část (opět asi 30 stran) tvoří autentické vzpomínky devíti paměstníků, které opět pokrývají uvedené historické období. Rozsahem největší část publikace (asi 120 stran) tvoří výpisy z družinových kronik (Jeleni, Muchomůrky, Pomněnky, Orlíci, Veverky, roveři), které opět vypovídají o tehdejší činnosti na schůzkách, výpravách a táborech. Závěr knihy tvoří stručné popisy kvíčalovských celotáborových her 80. let, převzaté včetně ilustrací z tehdy vedených táborových kronik (Nejlepší z nejlepších). Na své si tak určitě přijdou i ti, kteří střediskem (tehdy skupinou) prošli v jeho pionýrském období. Zcela správně a legitimně je totiž autorem zahrnuto do naší historie. Volitelnou přílohou publikace je DVD nosič obsahující černobílý neozvučený dokument, natočený v letech 1969 a 1970 na letních táborech na Kvíčalce, Svojanově a Drozdovské pile.

A0160cx.jpgDlouho očekávaná publikace je tedy konečně na světě. Lze očekávat, že při podrobnějším prostudování stovkami čtenářů budou odhaleny nějaké ty drobné chyby či jiné vady na kráse. Někoho nejspíš zamrzí, že právě on se nenašel na zařazených fotografiích či že ten či onen fakt není zmíněn vůbec nebo okrajově. Než zazní kritika, uvědomte si prosím, že kniha vzhledem ke svému rozsahu a dalším omezením (čas, prostředky, dostupnost materiálů…) nemůže být vyčerpávajícím popisem tématu. Mějte na paměti, že roztroušeny po spoustě osobních „archivů“ existují tisíce fotografií, desítky kronik, spousty hmotných artefaktů a bezmezně osobních, dosud nesepsaných vzpomínek. Sami sebe se zeptejte, zda jste reagovali na četné výzvy a poskytnutím všeho jmenovaného autorovi pomohli. Mám za to, že při tomto úhlu pohledu musíme Jirkovi jen poděkovat, že sestavil a vydal publikaci, tak jak nejlépe dokázal. Nám starším se při ní bude lépe vzpomínat, těm mladším může poskytnout nástin časů, které pamatovat nemohou. Proto soudím, že by v knihovničkách moravskotřebovských skautů (táborníky či sochorovce nevyjímaje) neměla chybět.

Jessie

Vzkaz od autora: Pokud se na někoho nedostalo DVD, tak od 7. března bude k dispozici dotisk (dopal :-) Knih je zatím dostatek.

Fotografie z akce

Anotace knihy

"Skauting ve Třebové přežil zákazy i totalitu" - rozhovor s Jirkou Šmeralem nejen o jeho nové knize (Svitavský deník, 25.2.2011)