Školní informační systémy

umožňují přístup k požadovaným informacím prostřednictvím internetu a internetového prohlížeče:

elektronická žákovská knížka (Bakaláři)bakalari.jpg

umožňuje žákům a jejich zákonným zástupcům vzdálený přístup k průběžné a pololetní klasifikaci, přijatým výchovným opatřením, rozvrhu, aktuálnímu seznamu vyučujících, údajům o absenci žáka a informacím o plánovaných školních akcích. Rodičům (zákonným zástupcům) umožňuje také prostřednictvím systému Komens komunikaci s třídním učitelem, příp. dalšími vyučujícími.

přihlášení do systému


 

on-line knihovní katalog CLAVIUSclavius.jpg

umožňuje vystavení databáze knihovních fondů na internetu. Díky tomu lze pomocí běžného internetového prohlížeče na dálku vyhledávat v naší knihovně požadované tituly, provést jejich rezervaci, podívat se na své uživatelské konto, prodloužit si výpůjčku, mazat své rezervace apod.

vstup do katalogu


 

e-learningový systém Moodlemoodle.jpg

umožňuje žákům, studentům a účastníkům kurzů vzdálený přístup k připraveným studijním materiálům, úkolům, souborům ke stažení, strukturovaným přednáškám a kurzům, testům, anketám apod. a komunikaci s vyučujícími a lektory.

přihlášení do systému