Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
do VOŠ MO v Moravské Třebové

aktualizace dat

Tato stránka je ve fázi aktualizace informací.

Vzdělávací program:
91-11-N/01 Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
– tříleté kombinované studium (6 období)

U P O Z O R N Ě N Í !
Ve školním roce 2018/2019
nebude tento vzdělávací program otevřen
(nebudou přijímáni noví uchazeči).