Velení školy

machacek.jpgVelitel školy
plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

telefon: 973 274 201
e-mail: machacek@vsmt.cz

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1976 - 1980
  Gymnázium Náchod
 • 1981 - 1986
  Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, obor Stavba a obnova železnic
 • 1999
  základní logistický kurz pro stupeň brigáda-divize u II.WBK v Mainzu (SRN)
 • 2002
  Garmisch-Partenkirchen (SRN) – studium na Marshallově centru bezpečnostních studií, Kurz pro lídry 21. století
 • 2004 - 2006
  velitelská akademie v Hamburku (SRN) - kurz Generálního štábu – operační velitelský kurz - přiznán titul gšt.
 • 2009 - 2010
  Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti na UO Brno

Praxe:

 • 1987 - 1992
  velitel čety, velitel roty, stavbyvedoucí u železničního vojska FMD
 • 1993 - 1996
  náčelník organizačně doplňovacího oddělení, náčelník operační skupiny brigády u 5. zásobovací brigády v Pardubicích
 • 2000 - 2002
  náčelník operačního štábu – zástupce náčelníka štábu u 5. zásobovací brigády
 • 2002 - 2003
  náčelník základny pro výstavbu Multiskladu v Dašicích
 • 2003 - 2004
  zástupce náčelníka praporu Sil rychlé reakce pro NATO (NSE I)
 • 2004 - 2006
  VSD na Sekci obranné politiky a strategie Ministerstva obrany
  VSD oddělení operačních schopností na Sekci plánování sil Ministerstva obrany
 • 2007 - 2013
  náčelník štábu VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
  zástupce velitele VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
 • od 1. 7. 2013
  v současném služebním zařazení

Jazyky:

 • anglický, STANAG 3333
 • německý STANAG 22+22

^

hloupy.jpgZástupce velitele školy
podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ

telefon: 973 274 217
e-mail: hloupy@vsmt.cz

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1982 - 1986
  Střední odborné učiliště zemědělské v Opočně pod Orlickými horami, operátor zemědělské techniky
 • 1986 - 1992
  Vojenská akademie v Brně, Fakulta strojní, obor tankový a automobilní, specializace automobilní

Kurzy:

 • 2006
  Plánování operační logistické podpory – 3. část
 • 2011
  Právní administrativa AČR
 • 2012 - 2013
  Kurz pro vyšší důstojníky (řízení obrany státu, vojenské umění, obranné plánování)
 • 2013
  Kurz logistiky pro absolventy KVD

Praxe:

 • 11.8.1992 – 14.2.1994
  zástupce velitele provozní roty pro technické věci 66. výcvikové a zásobovací základny
 • 15.2.1994 – 24.2.1994
  náčelník provozu, výzbroje a techniky 5. zásobovací brigády Velitelství logistiky
 • 25.2.1994 – 30.9.1995
  náčelník provozu, výzbroje a techniky skupiny zabezpečení 5. zásobovací brigády Velitelství logistiky
 • 1.10.1995 – 30.9.1998
  náčelník služby 5. zásobovací brigády Velitelství logistiky GŠ AČR
 • 1.10.1998 – 30.11.2000
  starší důstojník oddělení logistiky štábu Velitelství 5. zásobovací brigády Velitelství logistiky GŠ AČR
 • 1.12.2000 – 31.3.2001
  náčelník skupiny zabezpečení materiálem – zástupce náčelníka oddělení logistiky štábu velitelství 5. zásobovací brigády Velitelství logistiky GŠ AČR
 • 1.4.2001 – 30.9.2002
  náčelník logistiky skupiny logistiky štábu velení NSE 51. národního podpůrného prvku SOR Velitelství logistiky GŠ AČR
 • 1.10.2002 – 31.10.2002
  náčelník oddělení logistiky štábu velení NSE 51. národního podpůrného prvku SOR Velitelství 5. brigády logistické podpory Velitelství logistiky GŠ AČR
 • 1.11.2002 – 30.6.2004
  velitel střediska zadní podpory (RSG) 51. národního podpůrného prvku SOR Velitelství 5. brigády logistické podpory Velitelství společných sil
 • 1.7.2004 – 31.12.2006
  náčelník kontraktační skupiny operačního oddělení štábu 14. brigády logistické podpory Velitelství společných sil
 • 1.1.2007 – 30.9.2008
  náčelník kontraktačního oddělení štábu 14. brigády logistické podpory Velitelství společných sil
 • 1.11.2008 – 30.9.2009
  zástupce velitele Distribučního centra Velitelství sil podpory
 • 1.10.2009 – 30.9.2013
  velitel Distribučního centra Velitelství sil podpory
 • od 1.10.2013
  v současném služebním zařazení

Služba v zahraničí:

 • 5.2.2002 – 29.9.2002
  starší důstojník skupiny logistiky 1. česko – slovenského praporu KFOR (Kosovo)
 • 8.10.2003 – 18.5.2004
  náčelník podpůrné skupiny sekce NSE 3. česko – slovenského praporu KFOR (Kosovo)
 • 1.4.2008 – 8.8.2008
  náčelník oddělení logistiky štábu 4. kontingentu PN a chemické jednotky (Afghánistán)

Jazyky:

 • anglický, STANAG 111+1

^

beke.jpgNáčelník štábu
podplukovník Ing. Viliam BEKE

telefon: 973 274 206
e-mail: beke@vsmt.cz

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1978 - 1982
  Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Moravská Třebová
 • 1982 - 1986
  Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, obor velitelsko-inženýrský, tankový
 • 1990
  Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, specializační kurz velitelů školních jednotek
 • 2011 - 2012
  Univerzita obrany Brno, doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti

Praxe:

 • 1986 - 1988
  velitel čety 60. tankového pluku Kežmarok
 • 1988 - 1993
  velitel školní čety Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova Moravská Třebová
 • 1993 - 2002
  vedoucí starší důstojník mobilizačního oddělení, náčelník skupiny mírového doplňování Územní vojenské správy Svitavy
 • 2003
  vedoucí oddělení branců a odvedenců Územní vojenské správy Pardubice
 • 2003 - 2009
  zástupce náčelníka osobního a finančního oddělení, náčelník osobního a finančního oddělení Střední technické školy MO v Moravské Třebové, od 1. 6. 2006 Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové
 • od 1. 9. 2009
  v současném služebním zařazení

Jazyky:

 • anglický, STANAG 1+222
 • maďarský, STANAG 3333

^

reimer.jpgVrchní praporčík školy
nadpraporčík Tomáš REIMER

telefon: 973 274 264
e-mail: reimer@vsmt.cz

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1990 - 1994
  Vojenská střední dopravní škola – obor železniční, Valašské Meziříčí
 • 1994 - 1995
  Vojenská střední škola – obor ženijní, Vyškov

Speciální vojenské kurzy:

 • Vojenský potápěčský kurz, Vyškov, 1996
 • Kurz obsluhy mostního automobilu AM-50, Janovice nad Úhlavou, 1997
 • Jazykový kurz angličtiny, Lackland AFB, San Antonio, Texas, USA, 1998
 • Primary Leadership Development Course US ARMY, Fort Leonard Wood, Missouri, USA, 1998
 • Kurz vojenských pozorovatelů OSN, Komorní Hrádek, 2001
 • PSYOPS - Radio Production Course, HQ KFOR, Priština, Kosovo, 2002
 • PSYOPS - Military Psychological Operation Course, Chicksands, Velka Britanie, 2003
 • NAFS Introduction a Travel Fund Manager kurz, SHAPE, Belgie, 2004
 • NATO Senior NCO Course, NATO School Oberammergau, SRN, 2006
 • NATO PSYOPS - Psychological Operational Planning Course, Oberammergau, SRN, 2007
 • Joint Operational Planners Course, Marine Corps University, UO Brno, 2015
 • International NCO Advanced Leadership Course in a Multinational Environment, Armed Forces College, Lucerne, Švýcarsko, 2017

Praxe:

 • 1995 – 1996
  velitel výcvikového družstva potápěčů, VVŠ PV Vyškov
 • 1996 – 1997
  výkonný praporčík Výcvikové čety potápěčů Vojenské akademie Vyškov
 • 1997 – 1999
  výkonný rotmistr Výcvikové čety potápěčů Vojenské akademie Vyškov
 • 1999 – 2000
  instruktor Výcvikové čety potápěčů Vojenské akademie Vyškov
 • 2000 – 2001
  velitel Výcvikové čety potápěčů Výcvikového střediska potápěčů AČR, VA Vyškov
 • 2001 – 2002
  starší pracovník štábu, Oddělení monitoringu jednotek v zahraničí, GŠ AČR, Praha
 • 2002 – 2003
  pracovník štábu skupiny vojenských pozorovatelů, SOC MO, Praha
 • 2004
  pracovník štábu Oddělení kontroly Odboru krizového řízení, SOC MO, Praha
 • 2007 - 2009
  starší pracovník štábu, Odbor zahraničních operací a pozorovatelů, SOC MO, Praha
 • 2009 – 2010
  vrchní praporčík operačního oddělení, SOC MO, Praha
 • 2011 – 2012
  starší pracovník štábu ženijního oddělení, Odbor bojové přípravy PozS, VeSpS, Olomouc
 • od 1.9.2012
  v současném služebním zařazení

Další vojenské zkušenosti:

 • účast na kurzu speciálních jednotek operujících pod vodou, Key West, USA, 1998
 • účast na ženijním kurzu trhacích prací, Fort Bragg, North Carolina, USA, 1998
 • mezinárodním cvičení Cooperative Guard 1999, Vyškov, 1999
 • mezinárodní ženijní cvičení s 386. žen. prap. US National Guard, Grafenwoehr, SRN, 2000
 • mezinárodní cvičení ženijních potápěčů DIVEX 2000, Namur, Belgie, 2000
 • mezinárodní cvičení Allied Action 2003, Istanbul, Turecko, 2003
 • cvičení NATO – CMX 04, GS Praha, 2004
 • mezinárodním cvičení Allied Action 2004, NATO JFC HQ, Neapol, Itálie, 2004
 • mezinárodní cvičení Steadfast Pyramid 2006, NC3A, Hagg, Nizozemi, 2006
 • mezinárodní cvičení Allied Reach 2007, NATO CC-Air HQ, Ramstein, SRN, 2007
 • zabezpečování letecké přepravy osob, materiálu a návštěvy VIP hostů v zahraničních operacích v Bosně a Hercegovině, Kosovu, Makedonii, Kuvajtu, Iráku, Afghánistánu a Litvě, 2001 – 2004 a 2007 – 2010
 • Německo-český praporčický seminář, Julius Leber Kaserne, Berlin, SRN, 2015

Služba v zahraničí:

 • 1999 – 2000
  asistent styčných důjstojníků AČR, HQ MND(SW) SFOR, Banja Luka, Bosna a Hercegovina
 • 2002 – 2003
  starší důstojník PSYOPS, HQ MNB(C) KFOR, Pristina, Kosovo
 • 2004 – 2007
  starší pracovník mezinárodního štábu, J7 Exercises, SHAPE, Mons, Belgie

Jazyky:

 • anglický, STANAG 2+232

^

stepanek.jpgNáčelník oddělení vzdělávání
podplukovník Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.

telefon: 973 274 267
e-mail: stepanek@vsmt.cz

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1992 - 1996
  Gymnázium Zábřeh na Moravě
 • 1996 - 2001
  Vysoká škola ekonomická v Praze, obor podniková ekonomika a management
 • 2009 - 2013
  Univerzita obrany v Brně, doktorský studijní program Ekonomika a management
 • 2014 - 2016
  Univerzita Palackého v Olomouci, doplňující pedagogické studium

Praxe:

 • 2002 - 2004
  starší důstojník skupiny cenového marketingu oddělení veřejných zakázek osobního štábu 6. zabezpečovací základny MO v Praze
 • 2004 - 2006
  náčelník ekonomické skupiny štábu 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu v Pardubicích
 • 2006 - 2015
  náčelník ekonomické skupiny ředitelství Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově
 • 2015
  starší důstojník skupiny rozpočtu a financování ekonomického oddělení velení 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou
 • 2015 - 2017
  náčelník organizačního a plánovacího oddělení VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
 • od 1. 1. 2018
  v současném služebním zařazení

Jazyky:

 • anglický, STANAG 2222
 • německý, STANAG 221+2

^