4. armádní klub MUSADO MCS Moravská Třebová

4. armádní klub MUSADO MCS při Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO vznikl 1. listopadu 2011 jako odezva na dlouhodobou potřebu Armády ČR na výcvik sebeobrany a boje zblízka. Kroužek MUSADO, který mohli dobrovolně navštěvovat žáci školy, vznikl však už v roce 2001 pod vedením školních instruktorů World MUSADO Association. Tehdy byl kroužek rozdělen do dvou skupin. První skupina byla dobrovolná a výcvik v ní začínal prvním ročníkem, druhá povinná, kdy výcvik začínal ročníkem třetím.

Postupem času začala být sebeobrana na naší škole čím dál více populární a počet dobrovolníků začal převažovat nad počtem žáků v povinném výcviku. Důsledkem byla pevná členská základna a vznik 4. armádního klubu MUSADO MCS, který má v současnosti asi 40 členů v čele s pověřenými instruktory W.M.A.. Jejich cílem je naučit žáky základům sebeobranných technik užitelných v osobní praxi nebo ve výkonu služby vojáků z povolání. (Matěj Jahoda)

webové stránky klubu prezentační video další videa z činnosti klubu

dsc-0455.jpg dsc-0723.jpg img-0035.jpg img-0430.jpg img-3582.jpg img-3668.jpg img-5834.jpg img-5910.jpg img-6094.jpg img-6329.jpg img-7268.jpg