Přijatí uchazeči zašlou ZÁPISOVÝ LÍSTEK
a PŘIHLÁŠKU K UMÍSTĚNÍ DO ŠKOLSKÉHO VÝCHOVNÉHO A UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ.
Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor strojírenství

Nástupní pokyny pro přijaté uchazeče budou rozeslány
v měsíci červenci 2020.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Podpis memoranda o spolupráci

Dne 29. června 2020 bylo podepsáno na dobu dvou let Memorandum o spolupráci mezi Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Ministerstva obrany „ŠKOLOU ČESKO-SLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ“ a 7. mechanizovanou brigádou „DUKELSKOU“. Spolupráce se bude týkat oblasti organizace a provádění vojensko-odborného výcviku žáků školy a jeho personálním, materiálním a technickým zabezpečením prostředky 7. mechanizované brigády. Toto memorandum… (SS, 7.7.2020) více >>


Aktualita

Pietní akt ve Vlkoši u Kyjova 2020

Druhá červnová neděle se už stala pro žáky naší školy tradiční jejich účastí na pietním aktu k uctění památky místního rodáka generála Ingra v obci Vlkoš u Kyjova. Žáci by se letos zúčastnili již 23. ročníku pietního aktu, který je vyvrcholením oslav s názvem „Vlkošské dny vojenských tradic“. Z důvodu opatření vlády byl letošní ročník proveden ve velmi komorním duchu, kdy je počet účastníku přesně vymezen a naši školu namísto žáků zastoupili dva vojáci z povolání, kteří svou účastí reprezentovali VSŠ MO a… (PP, 15.6.2020) více >>


Aktualita

I.P.A. pochod pošesté

Dne 13. června 2020 proběhl v okolí Hranic za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatření 6. ročník pochodu I.P.A., který pořádaly složky místní policie spolu s tamějšími vojenskými útvary pro zájemce z řad ozbrojených složek, ale i z řad vojenských fanoušků a historických klubů podporovaných širokou veřejností. Možnost účasti využilo i několik našich žáků. Absolvovali trasy po okolí Hranic, Stříteže nad Ludinou a v přilehlých obcích, které byly dlouhé 12 nebo 30 kilometrů. Všichni… (PP, 15.6.2020) více >>


Aktualita

Přijímací řízení trochu jinak

V pondělí 8. června 2020 proběhlo přijímacího řízení, které bylo tento rok ozvláštněno přijatými epidemiologickými opatřeními. Před branou se před sedmou hodinou ranní začali scházet uchazeči se svými rodinnými příslušníky. Doprovod do areálu školy neměl přístup, tudíž následovalo rozloučení a uchazeči vyrazili za svým cílem, kterým je přijetí na vybraný obor. V daný den přijelo vykonat přijímací zkoušky celkem 271 uchazečů. Letošní ročník byl ovšem veden v jiném režimu. S ohledem na… (MM, 9.6.2020) více >>


Aktualita

Zkouška z dospělosti

Den dětí měli letošní maturanti v duchu zkoušek. V pondělí 1. června 2020 psali didaktický test z matematiky nebo anglického jazyka a následně v úterý 2. června z českého jazyka. Jak již všechny akce tak i zahájení maturit bylo poznamenáno pandemií. Neuskutečnila se tak tradiční sešlost v kinosále školy, kde by velitel pozdravil maturanty, popřál jim štěstí a představil předsedu maturitní komise. Dne 9. června zahájila četa C4A přezkoušení z Vojenské profesní přípravy. V 9:30 hodin proběhl nástup, kde… (MM, 9.6.2020) více >>


Aktualita

Generálská návštěva

Dne 19. května 2020 navštívila školu významná delegace složená z předních zástupců velení AČR. Jednalo se o zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – náčelníka štábu generálmajora Miroslava HLAVÁČE, ředitele Agentury personalistiky AČR brigádního generála Vratislava Berana a poradkyni náčelníka Generálního štábu AČR brigádní generálku Lenku ŠMERDOVOU. Na počátku jednání se generálmajor HLAVÁČ vyjádřil k účelu návštěvy, kterým bylo jednání o rozvoji vojenského středního školství… (SS, 20.5.2020) více >>