inzerce Den otevřených dveří VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne 4. 11. a 9. 12. 2016
v době 08:00 h. - 12:00 h. viz program.

inzerce VSŠ a VOŠ MO přijme učitele českého jazyka + anglického jazyka, učitele chemie + matematiky, učitele logistiky (vojenské) + výpočetní techniky, právníka (referent společné státní správy a samosprávy), revizního technika a velitele čety - vychovatele viz inzerce.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Co se skrývá za branami vojenské školy?

V pátek 21. října 2016 se na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové uskutečnil první ze tří plánovaných Dnů otevřených dveří pro zájemce o studium, kteří se za doprovodu rodičů a svých blízkých měli možnost v sále Na Písku seznámit díky připravené prezentaci pplk. Josefa Lorenze a mjr. Břetislava Štěpánka s formami a možnostmi studia a se vším, co studium na vojenské škole obnáší. Dále následovala prohlídka školy, kde mohli návštěvníci na vlastní oči vidět, co se za branami vojenské školy skrývá a co pro… (GS, 24.10.2016) více >>


Aktualita

Divadelní představení v angličtině

Ve čtvrtek 6. října 2016 navštívilo 120 žáků naší školy divadelní představení s názvem The Detectives. Tato interaktivní detektivka zasazená do prostředí kabaretu, která patří k nejoblíbenějším hrám divadla The Bear, byla celá odehrána v anglickém jazyce. Do představení se zapojili i samotní žáci, jejichž úkolem bylo pomoci hercům odhalit vraha. (KM, 24.10.2016) více >>


Aktualita

LiStOVáNí

Ve středu 19. října 2016 proběhlo v sále Na Písku představení z cyklu scénických čtení Listování. Tentokrát byla na pořadu kniha s názvem Muž, který miloval Yngveho. Příběh z pera norského spisovatele Tore Renberga pojednává o sedmnáctiletém Jarle Kleppovi, jenž se vyrovnává nejen se změnami ve společnosti 90. let minulého století, ale také s nečekaným citovým vzplanutím k novému spolužákovi. Zhruba stovka žáků napříč všemi ročníky ocenila nevšední příběh, originální zpracování a skvělé… (KM, 21.10.2016) více >>


Aktualita

Pochod Combat Mírov

V sobotu 15. října 2016 proběhl nultý ročník pochodu Combat Mírov pořádaný příslušníky a zaměstnanci vězeňské služby věznice v Mírově. Pro omezený počet registrovaných účastníků nejen z řad ozbrojených sborů, ale i sportovních nadšenců byly připraveny dvě trasy vedoucí po přilehlých lokalitách Mírova. Společně jsme se se žákem Štěpánem Hýblem z C4B absolvovali a úspěšně dokončili jednu z vybraných tras a blíže tak poznali vzdálenější okolí Moravské Třebové. (PP, 20.10.2016) více >>


Aktualita

Akce POKOS pro žáky základních škol ve Zlínském kraji

Dne 11. října 2016 se ve sportovním areálu v Popovicích u Uherského Hradiště uskutečnila akce Ministerstva Obrany POKOS. Kromě Armády ČR se zde prezentovaly také ostatní složky bezpečnostních a záchranných sborů. Pro 20 žákovských družstev bylo připraveno několik soutěžních disciplín. Žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové zde prezentovali svoji školu. V informačním stánku podávali informace o přijímacím řízení a možnostech, které studium na vojenské škole nabízí. Bohužel celý den pršelo… (TR, 17.10.2016) více >>