Dny otevřených dveří VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
pro školní rok 2020/2021 viz program

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
pro VSŠ MO a pobočku v Sokolově
najdete pro jednotlivé obory v sekci uchazeči

Aktuality ze života školy

Aktualita

Maďarsko potřetí a zase jinak

Již potřetí se naši žáci zúčastnili setkání se spřátelenou vojenskou školou Karla Kratochvíla v Debrecíně. Nízké ranní teploty pondělního rána doprovázely brzký odjezd do hlavního města Budapešti, kde jsme ve spolupráci s kpt. Andrásem Feketem a vedoucím domova mládeže panem Attilou Bársonym absolvovali prohlídku maďarského parlamentu. Do cíle v Debrecínu jsme pak dorazili ve večerních hodinách. I přes to jsme se dočkali srdečného přivítání, které zahrnovalo večeři a typický maďarský zákusek… (žVKaEM, 15.10.2019) více >>


Aktualita

Na Sportovním dnu rektora Univerzity obrany se naši žáci neztratili

Na základě pozvání od rektora Univerzity obrany v Brně se 33 žáků naší školy a 4 vojáci z povolání zúčastnili dne 10. října 2019 Sportovního dne rektora-velitele Univerzity obrany. Vynikající úspěch zaznamenali vojáci z povolání, kdy na prvním místě v badmintonu se umístil rotmistr Dostál a v téže disciplíně skončil třetí nadrotmistr Šulc. V tenise se překvapivě prosadil nadporučík Pospíšil, který skončil na krásném třetím místě… (LV, 15.10.2019) více >>


Aktualita

Žáci ovládli náměstí

V pátek 27. září 2019 ovládli náměstí v Moravské Třebové žáci vojenské střední školy. Pro 96 žáků a žákyň 1. ročníků to byl den jejich slavnostního slibu. První krok v jejich budoucí kariéře v řadách vojáků Armády ČR. Než nastal tento slavnostní den, žáci poctivě trénovali pořadovou přípravu. Ještě ve čtvrtek si vyzkoušeli na generálním nácviku, jak vše bude vypadat, aby pátek byl dokonalý. Jak řekl velitel školy ve svém projevu: „Můj obdiv mají již teď, protože za 16 dnů od nástupu do školy se dokázali připravit… (LV, 30.9.2019) více >>


Aktualita

V kurzu základní přípravy naši absolventi obstáli

Dne 1. srpna 2019 začal kurz základní přípravy pro budoucí studenty Univerzity obrany a četu bývalých žáků naší školy u Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově. Po čtyřech týdnech nácviků a odborných výcviků se ve čtvrtek 29. srpna uskutečnila v areálu kasáren Dědice slavnostní vojenská přísaha. Složili ji všichni absolventi naší školy, kteří kurz započali. Přelet bojového letounu, bojový prapor Velitelství výcviku – Vojenské akademie v rukou čestné čety Posádkového velitelství Praha, slova přísahy… (TR, 26.9.2019) více >>


Aktualita

Dny NATO 2019

Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR letos probíhaly ve dnech 21. – 22. září a přinesla jedinečnou ukázku společného letu mistra světa elitní letecké série Red Bull Air Race Martina ŠONKY létajícím na stroji Extra 300 a kpt. Ivo KARDOŠE pilotujícím letoun JAS-39C Gripen. 124 žáků naší školy 2. a 3. ročníku opět přispělo k hladkému průběhu této velkolepé akce. Z toho čtyři žáci byli vyčleněni pro výpomoc ASC Dukla PRAHA a třem žákům byl svěřen propagační stan školy… (VL, 23.9.2019) více >>


Aktualita

Ještě než zasednou do lavic

Již se stalo tradicí, že druhý týden v září se místo do lavic čety prvních ročníků přesunuly ve dvou turnusech do tábořiště na Svratouchu. Byly tam pro ně nachystány tři dny plné seznamovacích, taktických a především týmových her. Hlavním cílem těchto aktivit bylo nastartovat a urychlit proces vzájemného poznání mezi sebou a to včetně třídního učitele a velitele čety. O celý program se starali pracovníci střediska volného času Tramtáryje Svitavy. Při hrách jako je Humanitární mise, Žízeň po životě nebo Operace… (LV, 22.9.2019) více >>