Aktuality ze života školy

Aktualita

Třetí ročníky se seznámily s bojovými jednotkami

Ve středu 30. ledna 2019 se pro žáky 3. ročníku uskutečnila beseda s vrchním praporčíkem Centra podpory speciálních operací z Olomouce a s příslušníky 601. skupiny speciálních operací z Prostějova. Žáci školy se dozvěděli o výcviku a zkušenostech obou jednotek. Zajímavých informací zaznělo mnoho. Případní zájemci pro příští rok zjistili podmínky výběrového řízení. Novinkou byla i ukázka zbraní a vybavení, které používají jak na výcvik v ČR, tak při plnění bojových úkolů v zahraničních operacích. Žáci si je mohli… (TR, 13.2.2019) více >>


Aktualita

Výcvik žáků 3. ročníku ve vojenském plavání

V prvním pololetí školního roku 2018/2019 proběhla první část základního kurzu vojenského plavání pro žáky 3. ročníku. Kurz byl rozdělen do šesti lekcí. V první lekci se žáci seznámili s dopomocí unavenému plavci. Následovala záchrana tonoucího s kompletním zásahem. Třetí lekce byla opakovací, kde žáci zdokonalovali své nabyté dovednosti. Následující dvě lekce byly věnovány plavání pomocí prostředků ABC (ploutve, šnorchl a brýle). V šesté závěrečné lekci byli žáci přezkoušeni z jednotlivých témat. Každá… (PT, 13.2.2019) více >>


Aktualita

Podzemní pochod Stachelberg

Sérii pochodů, které jsou naplánovány na rok 2019, zahájili naši žáci poslední lednovou sobotu nedaleko Trutnova netradičním pochodem, který pořádá Pochodnický spolek v podzemí místního pohraničního opevnění a jeho okolí. Převážná část pochodu proběhla v chodbách a stísněných prostorech dělostřelecké tvrze Stachelberg. Průvodci přispěli k celkové atmosféře této netradiční akce velmi podrobným a atraktivním výkladem. Všichni zúčastnění pochod zdárně zvládli a za absolvování obdrželi… (PP, 29.1.2019) více >>


Aktualita

Významný rok 2018 pomalu končí

Poslední nástup školy v roce 2018 proběhl v pátek 21. prosince. Pomyslně jsme se tak rozloučili s rokem plným oslav a velké vojenské přehlídky spojených se 100. výročím republiky. V průběhu nástupu byli žáci seznámeni s novým velitelem čety nadporučíkem Janem Zaplatilem a učitelem vojenského managementu nadporučíkem Tomášem Plocrem. Za bouřlivého potlesku se rozloučil s kariérou v armádě major Antonín Medřík. Nezapomnělo se ani na ocenění sportovních výkonů žáků. Velitel školy všem… (LV, 21.12.2018) více >>


Aktualita

Účast na krajském finále kvízu PLUS

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet proběhla online soutěž žáků základních a středních škol. Při správném zodpovězení dvaceti kvízových otázek z oblasti bezpečného chování na internetu se úspěšní soutěžící stali pokročilejšími řešiteli a mohli se zúčastnit soutěže kvíz PLUS. Pět nejrychlejších žáků ze 120, kteří úspěšně kvíz PLUS vyřešili, se utkalo 6. prosince 2018 ve finálovém kole v Pardubicích. Z naší školy byli pozváni do krajského finále dva žáci. Pozvání přijal a zúčastnil se žák 1. ročníku… (DŠ, 21.12.2018) více >>


Aktualita

Škola otevřela své brány

V pátek 14. prosince proběhl poslední ze Dnů otevřených dveří. Celková bilance je cca 1200 návštěvníků, kteří prošli branou školy. Většinou se jednalo o zájemce s doprovodem. Největší zájem byl o první den, kdy si školu prohlédlo 520 návštěvníků. Průběh je již zaběhnutý a vyzkoušený praxí. Začíná prezentací v sále Na Písku, kde zazní základní informace o nabízených oborech, průběhu školního roku, zájmových aktivitách a příjímacím řízení. Náčelník štábu zájemce po prezentaci upozorňuje: „Každý rok zdůrazňujeme… (LV, 16.12.2018) více >>