Dny otevřených dveří VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
pro školní rok 2019/2020 viz program

Aktuality ze života školy

Aktualita

Když je pátek velký svátek

V životě města Moravská Třebová se již k tradičním akcím zařadil slavnostní slib žáků 1. ročníků, který proběhl 5. října 2018 na náměstí T. G. Masaryka. Přítomnost významných hostů podtrhla důležitost dne. Za touto „třešničkou na dortu“ je 5 týdnů práce instruktorů, velitelů čet a samozřejmě prváčků, aby zvládli svoji premiéru. Ještě ve čtvrtek si vyzkoušeli na generálním nácviku, jak vše bude vypadat, aby pátek byl dokonalý. V letošním roce skládalo slib 103 žáků. Program svátečního dne začal v areálu školy… (LV, 8.10.2018) více >>


Aktualita

Doss Alto

Ve dnech 20. – 26. září 2018 se konala národní vzpomínková pouť do Itálie u příležitosti 100. výročí bojů československých legionářů na Doss Alto. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a Ministerstvem obrany. Deset vybraných žáků školy mělo možnost zúčastnit se mnoha pietních a slavnostních akcí v doprovodu zástupců českého velvyslanectví a místních samospráv. Program započal v pátek 21. září pietním aktem u pomníku umučeného J. Sobotky v obci Pieve di Bono. Poté… (žEB, 4.10.2018) více >>


Aktualita

Zahájení výuky u VOŠ MO

Školní rok 2018/2019 byl na Vyšší odborné škole Ministerstva obrany zahájen dne 3. září 2018 týdenní školní praxí, kdy studenti měli možnost získat cenné znalosti v rámci prezentací a ukázky techniky na centrální stanici krajského operačního střediska HZS Pardubického kraje. Po návštěvě HZS následovala exkurze ve specializované infekční nemocnici OBO Těchonín. V oblasti krizového řízení se studenti věnovali problematice krizového řízení obce s rozšířenou působností na pracovišti prevence… (LL, 2.10.2018) více >>


Aktualita

Prohlubování mezinárodní spolupráce vojenských středních škol pokračuje

Ve dnech 17. – 21. září 2018 proběhla v pořadí již druhá návštěva žáků VSŠ a VOŠ MO na Vojenské střední škole Károlyho Kratochvíla v maďarském Debrecínu. Dvacet žáků školy, tři vojáci z povolání a jeden pedagog tak dostali jedinečnou příležitost zúčastnit se bohatého programu, který pro ně hostitelé připravili. Už na cestě do Debrecínu se konala první zastávka, a to přímo v hlavním městě Maďarska - Budapešti. Za doprovodu… (JK, 24.9.2018) více >>


Aktualita

Adaptační proces pokračoval na Svratouchu

Druhý týden ve škole se všechny čtyři čety prvních ročníků vystřídaly, ve dvou turnusech, v tábořišti na Svratouchu. Téměř tři dny plné seznamovacích, taktických a především týmových her zažili „prváci“ na Vysočině. Jejich úkolem bylo nastartovat a urychlit proces vzájemného poznání mezi sebou a to včetně třídního učitele a velitele čety. Pracovníci střediska volného času Tramtáryje Svitavy zaměřili „stmelovák“ na vojenskou tematiku a fyzickou kondici. Při hrách jako je Humanitární mise, Žízeň po životě nebo… (ST, 18.9.2018) více >>


Aktualita

Dny NATO 2018

Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR letos probíhaly ve dnech 15. – 16. září. Nesly se v duchu oslav 100. výročí vzniku Československa. Za školu se zúčastnilo 127 žáků 2. a 3. ročníku. Každý měl svoji funkci, někteří zabezpečovali pořadatelskou službu, další byli vyčleněni do propagačního stanu školy. Zde se návštěvníci mohli seznámit s informacemi ohledně přijímacích zkoušek, dnů otevřených dveří a hlavně mohli diskutovat přímo s žáky o jejich vlastních zkušenostech ze studia… (VL, 17.9.2018) více >>