přijímací zkoušky nanečisto

Kritéria přijímacího řízení
pro školní rok
2020/2021
pro VSŠ MO
a pobočku v Sokolově
najdete pro jednotlivé obory
v sekci uchazeči

informační brožura

Aktuality ze života školy

Aktualita

I letos byl velký zájem o Dny otevřených dveří

Ve dnech 15. 11. 2019, 6. 12. 2019 a 17. 1. 2020 proběhly na půdě školy Dny otevřených dveří. Areál školy si přišlo prohlédnout v součtu na 1500 zájemců. Po prezentaci v sále Na Písku, kde byly předneseny studijní obory a požadavky na uchazeče, byla zahájena prohlídka areálu školy. Návštěvníky prováděli žáci, kteří všem poskytli relevantní informace o studiu a životě ve škole. Kromě ukázek boje z blízka MUSADO si zájemci mohli prohlédnout i vnitřní zázemí učebního bloku, tělocvičny, jídelny, školního klubu… (MM, 17.1.2020) více >>


Aktualita

Návštěva z Velvyslanectví Maďarské republiky

Dne 15. ledna 2020 přivítali hlavní funkcionáři na půdě školy velvyslance Maďarské republiky dr. Miklóse Borose a vojenského leteckého přidělence plukovníka Zsolta Annuse. Vzhledem k tomu, že VSŠ a VOŠ MO dlouhodobě spolupracuje s vojenskou školou v Debrecenu, a každoroční výměnné stáže mají již pevné místo v životě školy, byla tato návštěva jen dalším krokem v prohloubení spolupráce. Cílem návštěvy, která se uskutečnila na žádost pana velvyslance, bylo seznámit se s chodem jediné… (MM, 17.1.2020) více >>


Aktualita

Rozloučení s rokem 2019

Ve čtvrtek 19. prosince se uskutečnil poslední nástup školy v tomto kalendářním roce. Na škole je to tradice, kdy se loučí Ti, kteří odcházejí a zároveň se oceňují žáci za dosažené úspěchy a reprezentaci školy. Letos se s žáky rozloučil vrchní praporčík školy npor. Tomáš REIMER, který po dlouhé kariéře v AČR odchází do civilu. Všem popřál hodně úspěchů a žáci se s ním rozloučili bouřlivým potleskem. Velitel odměnil žáky jak odznaky školy, tak pamětními mincemi a děkovnými listy. Velitel žákům poděkoval za průběh… (LV, 21.12.2019) více >>


Aktualita

S roboty na pedagogické fakultě v Olomouci

Letos se členové kroužku Mechatroniky a robotiky rozhodli zopakovat loňský úspěch na soutěži malých robotů RoboTrip 2019, kterou organizuje Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci. Dne 11. 12. 2019 se zúčastnilo soutěže více jak 130 týmů z Česka, Slovenska a Polska ve třech věkových kategoriích. Volba pro naše soutěžní disciplíny padla na Stopaře s překážkami a Lego konstruktéra. Roboti v obou disciplínách se stavěli ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3 Education… (MŠ, 20.12.2019) více >>


Aktualita

Sbírka ke Dni válečných veteránů

Po páté se vojenská škola zapojila do sbírky ke Dni válečných veteránů pro Vojenský fond solidarity pořádané ve spolupráci s Charitou České republiky. V naší škole byla vybrána částka 13 530,- Kč. I když byla částka nižší než v loňském roce, je to úžasný výsledek, který si zaslouží slova díků. Výtěžek z této sbírky bude použit na nákup vánočních dárků pro děti vojáků, kteří zemřeli při plnění služebních úkolů. Za Vojenský fond solidarity děkujeme žákům vojenské školy, občanským zaměstnancům a… (LV, 13.12.2019) více >>


Aktualita

Slavnostní mše svatá pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka

První letošní prosincový pátek se již po deváté, v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, konala slavnostní mše svatá za sdružení Stonožka, stonožkové děti, pedagogy, a příslušníky Armády ČR. Mezi hosty byli i vybraní žáci 1. – 4. ročníku naší školy. Mši celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka spolu s vojenskými kaplany a dalšími duchovními. Po příjezdu se žáci setkali s pořadateli, aby od nich dostali instrukce, co zabezpečit. „Hlavně si to užijte, to je hlavní!“, řekla paní Běla Gran Jensen… (žAZ, 12.12.2019) více >>