Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín:
obor 78-42-M/07 Vojenské lyceum - náhradní termín 11.- 12. května  
obor 26-41-M/01 Elektrotechnika - náhradní termín 11.- 12. května  

Informace ohledně nástupu přijatých žáků budou zaslány poštou
ve druhé polovině měsíce července 2017.

Odvolání neúspěšných uchazečů řeší Sekce státního tajemníka MO
- Odbor vzdělávací politiky do konce června 2017.

inzerce Den otevřených dveří VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
pro školní rok 2018/2019 viz program.

inzerce VSŠ a VOŠ MO přijme velitele čety - vychovatele viz nabídka.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Finanční sbírka „Společně proti Crohnovi“

Ve dnech 17. – 27. dubna 2017 se i v naší vojenské škole uskutečnila finanční sbírka „Společně proti Crohnovi“, kterou Armáda ČR a Ministerstvo obrany ČR realizuje ve spolupráci s Charitou České republiky a hnutím Stonožka. Společně jsme tak dokázali vybrat částku 277.568,- Kč. Výtěžek byl věnován Dětské klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Ta spojila své síly s výzkumným centrem aplikovaných věd Západočeské univerzity za účelem zlepšení diagnosticko-léčebného procesu Crohnovy choroby u dětí… (TR, 24.5.2017) více >>


Aktualita

Druhý vítězný pochod na Den vítězství

Při příležitosti květnových oslav Dne vítězství se uskutečnil 6. května 2017 v pořadí již sedmý ročník Vojenského pochodu České republiky, který probíhal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje v Lednicko-valtickém areálu. Možnost účastnit se na této akci spolu s dalšími příslušníky ozbrojených složek, ale i širokou veřejností využili také naši žáci a vojáci z povolání s rodinnými příslušníky a absolvovali stanovené trasy pochodu od 9 do 35 km. V rámci tohoto pochodu proběhla také soutěž o vytvoření… (PP, 14.5.2017) více >>


Aktualita

Slavnostní nástup ke Dni vítězství

V pátek 5. května 2017 se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 72. výročí ukončení 2. světové války. Za účasti vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a žáků školy byl položen věnec a zapálena svíce u památníku padlých a minutou ticha byly uctěny oběti 2. světové války. Náčelník štábu pplk. Ing. Viliam Beke přečetl rozkaz ministra obrany ČR ke Dni vítězství 8. 5. 2017, kde mimo jiné zaznělo: „Armáda České republiky… (LV, 10.5.2017) více >>


Aktualita

8. květen - Den vítězství

Dne 8. května 2017 se žáci Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové zúčastnili pietního aktu u Národního památníku v Praze na Vítkově na počest ukončení 2. světové války v Evropě. Setkali se zde s nejvyššími představiteli státu, mezi které patří předseda Senátu Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr obrany Martin Stropnický, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a řada dalších… (žKCh+žAV, 9.5.2017) více >>


Aktualita

Středoškoláci absolvovali studijní stáž u libereckých chemiků

Minulý týden se studenti Vojenské střední školy z Moravské Třebové účastnili studijní stáže u libereckých vojenských chemiků. Rozšířili si tak své znalosti v ochraně proti zbraním hromadného ničení a zlepšili si i fyzickou kondici při vojenském lezení a plavání. Na šedesát studentů třetího ročníku absolvovalo vojskovou stáž u chemiků jako doplňkový program ke standardním školním osnovám. Pod dohledem zkušených instruktorů libereckého pluku si vyzkoušeli například obsluhu základních přístrojů pro detekci… (army.cz, 5.5.2017) více >>


Aktualita

Army den očima studentů

Dne 26. dubna 2017 se zástupci VSŠ a VOŠ MO v MT zúčastnili Army dne v pražském obchodním domě Atrium Flora. Pod vedením nadpraporčíka Tomáše Reimera jsme představovali naši školu zájemcům o studium. Pamětníkům bylo umožněno rozložit si a složit všemi oblíbený samopal vz. 58. Díky výtečné organizaci vše proběhlo hladce a rozhodně bylo co k vidění. Kromě stovek návštěvníků si naše stanoviště prohlédl i ministr obrany – pan Martin Stropnický. Celým obchodním domem zněla hudba… (žTK, 5.5.2017) více >>