inzerce VSŠ a VOŠ MO přijme
správce informačních technologií,
staršího učitele učební skupiny managementu a tělovýchovy,
učitele anglického jazyka, učitele ruského jazyka
a výkonného praporčíka 1. školní roty viz nabídka.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Počasí přálo uchazečům

12. dubna 6:30 hodin a před sálem Na Písku to dle fronty vypadá, že se schyluje k velké akci. A pro mnohé z přítomných to tak skutečně je. Sešli se uchazeči na 1. termín přijímacího řízení. Celkem 305 dívek a chlapců se tento den zkouší přiblížit k přijetí do své budoucí školy. V 8:00 hodin dostávají zadávající potřebné materiály a v 8:30 hodin již začínají uchazeči vyplňovat test z matematiky. Následuje krátká pauza a v 11:05 hodin začíná český jazyk, literatura. Doba na občerstvení, krátkou pauzu a přesun do tělocvičny… (LV, 13.4.2018) více >>


Aktualita

Maturity 2018 zahájeny

11. dubna 2018 ve 12:00 začal pro žáky 4. ročníku závod zvaný Maturita. Zatím proběhlo jen zahřívací kolo formou slohové práce z českého jazyka. Výběr byl z 6 témat a nabídka byla opravdu pestrá. Nervozita žáků byla patrná ve všech učebnách a u mnohých nechyběl talisman pro štěstí. Žáci byli rozděleni do učeben vždy tak, aby byly dodrženy všechny předem dané podmínky. Všichni maturanti zvládli odevzdat práci ve stanoveném čase, snad se jim povedla dle jejich přání. Úleva se dala vyčíst z většiny tváří… (LV, 12.4.2018) více >>


Aktualita

Military Death March 2018

První dubnový víkend se uskutečnil ve městě Vimperk jubilejní 5. ročník pochodů Military Death March, který je věnován uctění památky obětí pochodu smrti. Proběhl na konci války v roce 1945, bez dostatečných zásob jídla, oblečení a odpočinku. Byl to způsob likvidace zajatců a vězňů. Kdo nemohl pochodovat, byl na místě zastřelen a ponechán v příkopu u cesty. Později byli hromadně pohřbeni do anonymních hrobů. Letošního ročníku se zúčastnilo více než tři desítky žáků naší školy, z nichž většina… (PP, 12.4.2018) více >>


Aktualita

Den učitelů

Již třinácté setkání pedagogických pracovníků ze školských zařízení z Moravské Třebové a okolních obcí proběhlo 28. března, tedy na Den učitelů, v sále Na Písku. Po úvodním přivítání hostů a slovech starosty a velitele vojenské školy došlo na vyhlášení 26. ročníku ankety „Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád“. Výsledky ankety vyhlásila již tradičně ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic Mgr. Lenka Greplová. Všichni ocenění obdrželi z rukou starosty města pamětní list a květinu… (LV, 5.4.2018) více >>


Aktualita

Výcvik 2. ročníku v topografické, spojovací a střelecké přípravě

Koncem měsíce února a začátkem měsíce března 2018 proběhl u žáků 2. ročníku praktický výcvik v topografické a spojovací přípravě, kde žáci absolvovali 15 km přesun dle stanovených bodů na mapě v okolí Moravské Třebové. Další den je vždy čekal výcvik na posádkové střelnici v Linharticích, kde nacvičovali taktiku a střelbu z útočné pušky CZ 805 BREN a ostrou střelbu z malorážkové pušky a pistole Champion. Výcvik probíhal vždy po jednotlivých četách pod vedením našich instruktorů. Pro žáky… (TR, 27.3.2018) více >>


Aktualita

Žáci na vzpomínkové pouti na Ukrajině

Ve dnech 4. – 12. března 2018 se pět vybraných žáků naší školy zúčastnilo vzpomínkové pouti na Ukrajině u příležitosti 75. výročí bitvy u Sokolova a 100. výročí bitvy u Bachmače. V pondělí jsme pouť zahájili pietním aktem v polském městě Tanov na počest přísahy novodružníků. Poté již na Ukrajině proběhl pietní akt ve městě Zborov u mohyly československých vojáků. Následující den jsme se přesunuli do Žitoměru, zde proběhl pietní akt na hřbitově komunistického teroru a poté jsme se byli podívat na místo, kde je… (ž, 23.3.2018) více >>