on-line přenos slibu žáků
V pátek 25. září od 9:55 proběhne na facebooku školy on-line přenos slibu žáků.
Video bude po ukončení přenosu uloženo.

Od 18. září je povinné nosit roušku i v průběhu vyučování
(týká se žáků a studentů VSŠ i studentů VOŠ).

V souladu s Rozhodnutím hlavní hygieničky MO k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie jsou s platností od 14. 9. 2020 zrušeny veškeré společenské a kulturní akce na veřejnosti. Z těchto důvodů byl zrušen slavnostní slib 1. ročníků dne 26. 9. 2020.
Náhradní termín bez přítomnosti veřejnosti byl stanoven na pátek 25. 9. 2020 od 10:00 v areálu školy. Prosíme rodiče o respektování daného opatření.
plukovník gšt. Ing. Zdeněk Macháček, velitel školy

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Společné opatření ministra obrany a státního tajemníka v Ministerstvu obrany (COVID-19)

Aktuality ze života školy

Aktualita

Svratouch 2020

V druhém týdnu v září byl les v tábořišti na Svratouchu plný nejen hub, ale i žáků prvních ročníků. Letos se počet žáků rozšířil o první ročník oboru strojírenství. Cílem třídenního programu bylo navození pozitivního klimatu třídy, posílení pocitu odpovědnosti žáků vůči vlastní osobě i vůči kolektivu třídy a sžití se nejen s kolektivem, ale i třídními učiteli a veliteli čet. Program zajišťovali pracovníci střediska volného času Tramtáryje Svitavy. Jejich výsledkem byl program plný her (seznamovací, společenské, zážitkové… (VK, 21.9.2020) více >>


Aktualita

Vojenská třída v Sokolově byla stvrzena podpisem společné smlouvy

Státní tajemník Ministerstva obrany Petr Vančura, hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové plukovník Zdeněk Macháček a ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově Pavel Janus podepsali smlouvu o spolupráci. Byl tím splněn poslední administrativní krok nutný k otevření vojenské třídy v Sokolově. K tomu dojde… (JP, 16.9.2020) více >>


Aktualita

Nováčci nastoupili v rouškách a v dešti

Úterý 1. září 2020 nastoupilo 150 nováčků do prvních ročníků. Letos poprvé i na obor strojírenství, který byl nově otevřen v Sokolově. První školní den a adaptační proces však pro všechny začal v Moravské Třebové. Stávající žáci školy přijeli již tradičně večer před prvním školním dnem. Nástup provázela hygienická opatření, která souvisejí s probíhající pandemií. Příjezd do školy byl stanoven do půl desáté. Na „bráně“ se rodiče rozloučili se svým dítkem, které si převzali instruktoři, což jsou vybraní žáci 3. ročníků… (LV, 3.9.2020) více >>


Aktualita

Podpis memoranda o spolupráci

Dne 29. června 2020 bylo podepsáno na dobu dvou let Memorandum o spolupráci mezi Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Ministerstva obrany „ŠKOLOU ČESKO-SLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ“ a 7. mechanizovanou brigádou „DUKELSKOU“. Spolupráce se bude týkat oblasti organizace a provádění vojensko-odborného výcviku žáků školy a jeho personálním, materiálním a technickým zabezpečením prostředky 7. mechanizované brigády. Toto memorandum… (SS, 7.7.2020) více >>


Aktualita

Pietní akt ve Vlkoši u Kyjova 2020

Druhá červnová neděle se už stala pro žáky naší školy tradiční jejich účastí na pietním aktu k uctění památky místního rodáka generála Ingra v obci Vlkoš u Kyjova. Žáci by se letos zúčastnili již 23. ročníku pietního aktu, který je vyvrcholením oslav s názvem „Vlkošské dny vojenských tradic“. Z důvodu opatření vlády byl letošní ročník proveden ve velmi komorním duchu, kdy je počet účastníku přesně vymezen a naši školu namísto žáků zastoupili dva vojáci z povolání, kteří svou účastí reprezentovali VSŠ MO a… (PP, 15.6.2020) více >>


Aktualita

I.P.A. pochod pošesté

Dne 13. června 2020 proběhl v okolí Hranic za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatření 6. ročník pochodu I.P.A., který pořádaly složky místní policie spolu s tamějšími vojenskými útvary pro zájemce z řad ozbrojených složek, ale i z řad vojenských fanoušků a historických klubů podporovaných širokou veřejností. Možnost účasti využilo i několik našich žáků. Absolvovali trasy po okolí Hranic, Stříteže nad Ludinou a v přilehlých obcích, které byly dlouhé 12 nebo 30 kilometrů. Všichni… (PP, 15.6.2020) více >>