UPOZORNĚNÍ
V důsledku navýšení finanční hodnoty stravní dávky zdražuje žákům stravování o cca 160 Kč měsíčně viz aktualizované informace o stravování

Aktuality ze života školy

Aktualita

MITAV 2019 (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy)

V závěru školního roku, tak jako už pětkrát v letech předchozích, tedy již po šesté, jsme se zúčastnili mezinárodní konference MITAV 2019. Naše skupina byla letos nejpočetnější. Navíc jsme se zapojili i do programu konference, hned úvodní zvanou přednáškou, která obsahovala rozbor výsledků státní maturitní zkoušky z matematiky v podání RNDr. Hany Nečasové a RNDr. Ivety Wilnerové. Jejich přednáška vzbudila nebývalý ohlas a zájem… (ZM, 15.7.2019) více >>


Aktualita

Dojemné loučení

Ve středu 26. června proběhl slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil. Ve škole je vždy tradičně spojen i s rozloučením se žáky. Nejdříve velící podal hlášení veliteli školy a poté byl vyhlášen rozkaz ministra obrany. Následoval krátký proslov velitele školy k žákům, kde ocenil ty, kteří pilně studují a jsou příkladem, ale nezapomněl zmínit ani ty na druhém konci spektra. Další součástí nástupu bylo loučení s odcházejícími učitelkami. Zvláště s RNDr. Irenou ŠAFÁŘOVOU bylo dojemné, jelikož na škole strávila dlouhých 40 let… (LV, 2.7.2019) více >>


Aktualita

Bahna 2019

Na začátku tohoto příběhu stáli nadšenci vojenské historie a jejich touha vyzkoušet své klenoty opět v terénu. Zatím poslední kapitolu tohoto příběhu pomohli napsat i žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. 88 žáků této školy se zapojilo především do pořadatelské služby, ale spatřit jsme je mohli i ve stanu prezentujícím samotnou školu, při propagaci programu POKOS nebo při ukázkách boje zblízka. Kvalitu práce žáků školy nesnížil velmi náročný program čítající přibližně 22 hodin nasazení ani počasí, které… (PŠ, 2.7.2019) více >>


Aktualita

Příjemné sobotní odpoledne

V sobotu 22. června 2019 se naše četa C3B podílela na průběhu dětského dne ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, který zaštiťovala tamní sokolská jednota. Žáci se po skupinách rozdělili na stanoviště a starali se o to, aby si děti jejich den užily. S průběhem celého dětského dne pomáhala i třídní učitelka a velitel čety. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, proběhnout překážkovou dráhou, proplést se bludištěm, vyřešit šifry a mnoho dalších aktivity. Po celou dobu se o nás obyvatelé Vícenic velmi příjemně… (žŠD, 2.7.2019) více >>


Aktualita

Absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Dne 18. června 2019 proběhlo v gesci Katedry vojenského umění a Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení závěrečné absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Předsedou komise byl z rozhodnutí Státního tajemníka Ministerstva obrany pověřen Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. a členy komise pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA a Ing. Jiří Barta, Ph.D. Absolutorium se skládalo… (LL, 20.6.2019) více >>


Aktualita

Pietní akt ve Vlkoši u Kyjova 2019

Druhá červnová neděle se už stala pro žáky naší školy tradiční jejich účastí na pietním aktu k uctění památky místního rodáka generála Ingra v obci Vlkoš u Kyjova. Žáci Jonáš Kolečkář, Josef Kohoutek, Marian Kovařík, Jan Pekkala a Šárka Fridrichová se zúčastnili již 22. ročníku pietního aktu, který je vyvrcholením oslav s názvem „Vlkošské dny vojenských tradic“. Svou účastí podpořili hladký průběh akce a vypomohli při její závěrečné fázi, kdy je na místním hřbitově proveden důstojný pietní akt… (PP, 13.6.2019) více >>