Informace pro přijaté uchazeče do oborů 78-42-M/07 Vojenské lyceum,
26-41-M/01 Elektrotechnika a 64-41-L/51 Podnikání:
Nástupní pokyny obdržíte písemnou formou v měsíci červenci 2019.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Pietní akt ve Vlkoši u Kyjova 2019

Druhá červnová neděle se už stala pro žáky naší školy tradiční jejich účastí na pietním aktu k uctění památky místního rodáka generála Ingra v obci Vlkoš u Kyjova. Žáci Jonáš Kolečkář, Josef Kohoutek, Marian Kovařík, Jan Pekkala a Šárka Fridrichová se zúčastnili již 22. ročníku pietního aktu, který je vyvrcholením oslav s názvem „Vlkošské dny vojenských tradic“. Svou účastí podpořili hladký průběh akce a vypomohli při její závěrečné fázi, kdy je na místním hřbitově proveden důstojný pietní akt… (PP, 13.6.2019) více >>


Aktualita

Celostátní úspěch v recitační soutěži

Letos poprvé dostala naše škola jedinečnou příležitost zúčastnit se krajského kola recitační soutěže v ruském jazyce Ars Poetica - Puškinův památník. A účast to byla opravdu úspěšná. V březnu jsme si domů odvezli hned tři ocenění a s nimi spojený postup do celostátního kola v Praze. To se konalo symbolicky ve čtvrtek 6. 6. 2019, v den výročí narození ruského básníka A. S. Puškina. V krajském kole měli studenti možnost obsadit klasický třístupňový žebříček, a tak postoupit do celostátního kola. V Praze se… (EMZaMP, 11.6.2019) více >>


Aktualita

Uctění památky československých bojovníků padlých na Urale

Předposlední týden měsíce května se díky pozvání od ČsOL mohla osmičlenná skupina z VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové zúčastnit vzpomínkové pouťi na Ural v Ruské federaci. Nad touto akcí převzala záštitu místopředsedkyně senátu České republiky, p. Miluše Horská. Spolu s ní a ostatními účastníky z Československé obce legionářské a také mini štábu České televize jsme se letecky přesunuli do Jekatěrinburgu, kde se cesty naší devadesátičlenné družiny na dva dny rozdělily… (PR, 11.6.2019) více >>


Aktualita

Dlouhá cesta k vyřazení…

Ve středu 5. června 2019 proběhlo slavnostní vyřazení absolventů Vojenské střední školy. Vyřazeno bylo 76 úspěšných absolventů jak denního tak dálkového studia. Vyřazení předcházel dlouhý proces maturit, který byl zahájen již v dubnu. V letošním roce maturovali premiérově žáci vojenského lycea. Pro ně začal maturitní kolotoč již 1. dubna praktickou maturitou z vojenské profesní přípravy. Tato zkouška se skládala z běhu terénem v délce 5,7 km se zbraní a praktické ověření znalostí, které v rámci 4 let… (LV, 6.6.2019) více >>


Aktualita

Na školu vojenskou

Já, žák Vojenské střední školy Ministerstva obrany, školy Československé obce legionářské, vědom si svých povinností k vlasti, České republice, před svými spolužáky, veliteli a učiteli slavnostně slibuji, že budu žákem čestným a ukázněným, budu chránit čest, dobré jméno a tradice školy… Už to není pouze pár týdnů, jsou to čtyři roky, kdy tato slova zazněla přede mnou, a před mými spolužáky, spolubojovníky. Zavázali jsme se povinnostem a vytrvalému učení v přítomnosti ministra obrany, velitele školy, učitelů… (OH, 4.6.2019) více >>


Aktualita

I maskování je třeba trénovat

Ve dnech 20. – 23. 5. 2019 se žáci 2. ročníků (třídy C2A, C2B a C2C) zúčastnili ve spolupráci se 153. ženijním praporem Olomouc ženijního cvičení. První den žáci navštívili 153. ženijní prapor v Olomouci, byli seznámeni se strukturou a organizací tohoto útvaru, dále si prohlédli techniku a stroje v autoparku a na závěr jim byla představena technika a vybavení týmu EOD. V následujících třech dnech probíhalo ženijní cvičení v prostorách VVP Přáslavice. Zde se žáci seznámili s praktickým výcvikem EOD týmu… (PV, 29.5.2019) více >>