inzerce Den otevřených dveří VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
pro školní rok 2018/2019 viz program.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Základní výsadkářský kurz

V období od dubna do června 2017 se téměř po čtvrt století obnovil pro žáky vojenské střední školy základní výsadkářský kurz, který má naše žáky více připravit na jejich budoucí povolání profesionálního vojáka Armády České republiky. S pomoci bývalého velitele Dukly Prostějov pana Jiřího Blašky jsme 27. dubna 2017 začali s teoretickou přípravou v tělocvičně školy, kde se žáci seznámili, s padákem a jeho funkcemi. Zároveň došlo k přezkoušení fyzické zdatnosti potřebné k absolvování výsadkářského… (TR, 18.7.2017) více >>


Aktualita

Žáci školy si připomněli sté výročí bitvy u Zborova

Dne 2. července 2017 se vybraní žáci VSŠ a VOŠ MO společně s delegací Ministerstva obrany zúčastnili pietní vzpomínky na padlé legionáře u příležitosti 100. výročí jedné z nejvýznamnějších bitev naší vojenské historie, bitvy u Zborova. Žák 4. ročníku Miroslav Sívek připomněl, že pietní akce u Zborova je vzpomínkou na první významné zapojení československých legií na východní frontě a také zároveň slavnostním odhalením zrekonstruované Bratrské mohyly. „Výlet se nám moc líbil a těšíme se, že budeme moci… (TR, 14.7.2017) více >>


Aktualita

Slavnostní nástup školy k ukončení školního roku 2016/2017

U příležitosti ukončení školního roku 2016/2017 se dne 29. června 2017 uskutečnil slavnostní nástup žáků a zaměstnanců VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Dle výpisu z rozkazu velitele školy byly velitelem školy plk. gšt. Zdeňkem Macháčkem předány nejlepším žákům školy pochvalné listy, odznaky školy a věcné dary. Z důvodu ukončení služebního poměru u VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové byl velitelem školy udělen mjr. Mgr. Marku Heidingsfeldovi děkovný list za odvedenou práci v rámci vojenské… (GS, 14.7.2017) více >>


Aktualita

Kroužek Mechatronika a robotika po prvních měsících

Kroužek Mechatronika a robotika byl založen v polovině školního roku pro velký zájem žáků, zejména z oboru Elektrotechnika. Impulsem byla účast na soutěži robotů ROBOSOUTĚŽ 2016 v Praze, o které jsme na stránkách školy informovali. Škola iniciativu žáků podpořila poskytnutím 15 souprav stavebnic MERKUR 8 a MERKUR Machinery set complete, koupí soupravy robota LEGO Mindstorms EV3 Education a vyčleněním potřebných prostor pro práci kroužku. Do kroužku se přihlásilo a průběžně navštěvovalo… (MŠ, 10.7.2017) více >>


Aktualita

MITAV 2017

Ve dnech 15. – 16. června 2017 proběhl na Klubu Univerzity obrany čtvrtý ročník konference „Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy" - MITAV 2017. Dvoudenní konference byla zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Konferenci MITAV 2017 pořádala Jednota českých matematiků a fyziků… (IW, 4.7.2017) více >>


Aktualita

Absolutorium studentů 3. ročníku VOŠ MO

Dne 20. června 2017 obhajovali studenti 3. ročníku Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové před zkušební komisí své závěrečné absolventské práce. Dále prokazovali získané znalosti z anglického jazyka, ze základů krizového řízení, psychologie krizového řízení a z modelování a řešení krizových situací. Téhož dne v odpoledních hodinách se sešli absolventi, rodiče a hosté v prostorách Muzea školy v areálu VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové, kde se historicky poprvé od jeho otevření uskutečnilo… (KK, 22.6.2017) více >>