prohlášení o ochraně osobních údajů (žáka/studenta)

inzerce VSŠ a VOŠ MO přijme
staršího učitele učební skupiny managementu a tělovýchovy
viz nabídka.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Rozloučení se školou, začátek prázdnin

V pátek 29. června 2018 proběhl slavnostní nástup k ukončení školního roku 2017/18. Po úvodním slovu zástupce velitele, kde všem popřál krásné prázdniny a slíbil: „My vám školu o prázdninách pohlídáme, abyste se měli kam v září vrátit.“ 30. červen je vyhlášen jako Den ozbrojených sil ČR, proto zazněl rozkaz ministryně obrany k tomuto významnému dni. Na nástupu jsme se rozloučili se 4 odcházejícími zaměstnanci, kteří byli odměněni děkovným listem velitele za odvedenou práci v rámci působení na škole. Zároveň… (LV, 3.7.2018) více >>


Aktualita

Přežití v tísni žáků 1. ročníku

S koncem školního roku se uskutečnil výcvik žáků 1. ročníku „Přežití v tísni“. Dvoudenní akce proběhla ve výcvikovém prostoru na Srnčím. Jednotlivé čety pod vedením našich instruktorů prověřily získané dovednosti v praxi. Nejprve se musely přesunout po dané trase, kde si ověřily znalosti práce s buzolou a mapou. Na místě musely postavit přístřešky, které jim v noci poskytly zázemí a prostor pro přespání. Bylo třeba rozdělat oheň a postavit pícku. Naučily se, jak získat vodu z místních zdrojů (ranní rosa atd.). Večer si… (TR, 3.7.2018) více >>


Aktualita

MITAV 2018 (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) Již po páté!

Ve dnech 14. a 15. června 2018 Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), pobočný spolek Brno pořádala konferenci MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. I letos jsme… (ZM, 3.7.2018) více >>


Aktualita

Absolutorium VOŠ již podeváté

Dne 21. června 2017 obhajovali studenti 3. ročníku Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové před zkušební komisí své závěrečné absolventské práce. Dále prokazovali získané znalosti z anglického jazyka, ze základů krizového řízení, psychologie krizového řízení a z modelování a řešení krizových situací. Dne 22. června se pak od 10:00 hodin, v prostorech obřadní síně Městského úřadu Moravská Třebová, konalo slavnostní vyřazení. Tento akt proběhl za přítomnosti rodin absolventů a pozvaných… (LV, 21.6.2018) více >>


Aktualita

Návštěva vojenských leteckých přidělenců ve škole

Ve čtvrtek 14. června 2018 proběhla návštěva vojenských leteckých přidělenců z Běloruska, Číny, Maďarska, Polska, Slovenska a Urugvaye. Připravili jsme pro ně prezentaci a prohlídku školy. Průvodce po areálu školy dělalo 7 žáků 2. ročníku, kteří svoji velmi dobrou angličtinu využili v praxi. Zároveň zodpovídali dotazy, kterých nebylo málo. Většinou se týkaly běžného života ve škole. Všem se líbil rozlehlý areál školy a nabízené aktivity. Maďarský přidělenec ocenil spolupráci s jejich školou v Debrecínu. Na závěr… (LV, 15.6.2018) více >>


Aktualita

Vlkoš 2018

Druhou červnovou neděli se žáci Jonáš Kolečkář, Josef Kohoutek, Marian Kovařík, Jan Pekkala a Šárka Fridrichová zúčastnili tradičního vyvrcholení oslav již desátého ročníku akce s názvem „Vlkošské dny vojenských tradic“. Svou účastí podpořili hladký průběh akce a vypomohli při její závěrečné fázi, kdy je na místním hřbitově proveden pietní akt k uctění památky padlých ve světových válkách a v novodobých válečných konfliktech se vzpomínkou na místního rodáka generála Jana Sergěje Ingra. Výpomoc… (PP, 13.6.2018) více >>