inzerce Den otevřených dveří VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
pro školní rok 2018/2019 viz program.

inzerce VSŠ a VOŠ MO přijme právníka (referent společné státní správy a samosprávy),
staršího učitele a staršího instruktora učební skupiny managementu a tělovýchovy
viz nabídka.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Žáci 3. ročníku na dynamických ukázkách na Vodním cvičišti v Litoměřicích

Ve středu 20. září 2017 v brzkých ranních hodinách vyrazili žáci třetího ročníku s nadporučicí Martinou Sofií Halíkovou na cestu do Litoměřic na ukázku ženijních prací na vodě. Po několikahodinové jízdě dorazili do malebného města v severních Čechách a vystoupili ve vojenském vodním cvičišti na břehu řeky Labe. Na dynamické ukázce přemostění vodního toku pontonovým mostem, kterou měli žáci možnost zhlédnout, se nepodíleli… (žTM, 25.9.2017) více >>


Aktualita

Dny NATO

Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR letos probíhaly ve dnech 16. – 17. září. Naše škola byla opět velmi početně zastoupena. Žáci byli nepřehlédnutelní ve svých žlutých vestách příslušníků pořadatelské služby. Další pak zabezpečili činnost v propagačním stanu školy a ASC Dukla Praha. Díky nepřízni počasí bylo plnění úkolů na akci pro všechny náročnější, ale dle reakcí si to všichni zvládli a užili. Těší nás, že na práci žáků bylo slyšet jen slova chvály. Náčelník štábu školy se… (LV, 21.9.2017) více >>


Aktualita

Stmelování na Vysočině

Turistická základna SVČ Tramtáryje ze Svitav „stmelovala“ na dvoudenních pobytech čety prváků. Skupiny žáků, velitelé čet a třídní učitelé tak měli možnost si neformálně vytvořit sociální vazby i na základě emocí a proměnit se tak v třídní kolektivy. V programu se našly seznamovací, taktické, ale především týmové hry. Podzimní počasí vystupňovalo náročnost celé akce. Akci pozitivně hodnotili třídní učitelé, kdy měli možnost rozvinout vzájemnou spolupráci třídní učitel – velitel čety a zároveň poznat své žáky… (ST, 19.9.2017) více >>


Aktualita

Nástup školy 5. září

Jak je na naší škole zvykem, při každé oficiální příležitosti proběhne slavnostní nástup. Ani začátek školního roku není výjimkou. Velitel přivítal žáky, zvláště pak nováčky v prvním ročníku, a uvedl do funkce nového vedoucího učební skupiny managementu a tělovýchovy oddělení vzdělávání majora Mgr. Ing. Petra Tataláka. Dále představil nové zaměstnance a odměnil žáky za pomoc při přípravě a organizaci akce Cihelna 2017. Celý nástup byl zakončen odchodem jednotlivých čet. (LV, 6.9.2017) více >>


Aktualita

4. září - začínáme

Jako na všech školách, tak i u nás začal nový školní rok. Žáci čtvrtých ročníků odjeli již v neděli odpoledne na odbornou praxi u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, kde stráví celý týden. Žáci druhého a třetího ročníku přijeli tradičně již v neděli večer, aby zahájili nový školní rok ranním budíčkem. V pondělí ráno se před branou školy v hloučkách trousí žáci prvního ročníku, většinou společně s rodiči, protože je připravena i seznamovací schůzka. Nejprve společná část v sále Na Písku a pak už… (LV, 5.9.2017) více >>


Aktualita

Žáci školy jako instruktoři na letních vojenských táborech

V měsíci srpnu jsme navštívili dva vojenské tábory, které jsou sice od sebe vzdáleny 200 km, ale na obou působili žáci naší vojenské střední školy jako instruktoři. Jako první jsme navštívili vojenský tábor pořádaný Brannými oddíly ČR v Žítkové u Uherského Brodu. Po prohlédnutí prostor kasáren (kempu), kde účastníci měli na pokojích v komínkách vyskládanou výstroj, nás čekala ukázka stanovišť, kde se účastníci tábora učí stavět přístřešky, maskovat je, nasazovat si plynovou masku a poté ji i vyzkoušet v praxi… (TR, 4.9.2017) více >>