Den vítězství

„Před 75 lety skončil ozbrojený konflikt, který zachvátil celý svět. Fašismus, nacismus a další militantní ideologie zatemnily mysl řady Evropanů a Japonců natolik, že se rozhodli ovládnout kontinenty i za cenu vlastního sebezničení.

Naštěstí byli tito lidé tak posedlí svou arogancí a mocí, že podcenili odvahu svobodných národů. Rudá armáda na jedné frontě, američtí, britští a další spojenečtí vojáci, letci a námořníci na frontách dalších nepřítele porazili.

A v tomto boji nechyběli ani naši vojáci či představitelé domácího odboje. Mnozí z nich položili své životy u Tobruku, v letecké bitvě o Británii, u Sokolova, na Dukle či u Dunkerque. Po celé Evropě i u nás doma jejich hrdinství připomínají stovky pomníků.

Ale možná na ně letos budeme myslet o mnoho více než jindy. Řada z Vás tráví tyto chvíle v karanténě či pracuje z domu. Najednou nemusíme nikam spěchat a můžeme si tyto mimořádné historické okamžiky připomenout jinak a více v klidu.

Mnozí z Vás si přitom uvědomí, jak moc vděčíme vojákům za naší svobodu. A platí to i dnes, kdy nás postihla jiná, nikoliv válečná, ale neméně nebezpečná krize. Příslušníky armády můžeme vidět na státních hranicích, ve vozidlech rozvážejících zdravotnické potřeby, v nemocnicích, mobilních odběrových týmech či v domech pro seniory.

Společně s civilními lékaři a zdravotními sestrami, policisty a hasiči slouží řada z Vás v první linii. Děkuji za Vaší odvahu a odhodlání. Ale mé poděkování patří i všem těm, kdo se snaží pomáhat jinak. Ať už tím, že šijí roušky, či tím, že respektují opatření, která nás mají před nebezpečnou nákazou ochránit.

Soudržnost a solidarita, která je na každém kroku vidět, nám dává naději, že i tentokrát najde lidstvo v sobě sílu a společně se nové hrozbě ubrání. Ať už to bude nový lék, přesnější tester, dokonalejší ochrana před virem či technologie využité v projektu Chytré karantény.“

Těmito slovy připomněl památný den konce 2. světové války ministr obrany Lubomír Metnar. Na půdě Školy Československé obce legionářské jsme si tyto události připomněli komorním nástupem a kladením věnců, které se uskutečnilo i přesto, že naše škola již dva měsíce zeje prázdnotou.

Náčelník štábu školy se zúčastnil pietních aktů i ve Svitavách, Moravské Třebové a Dětřichově u Moravské Třebové.

npor. Mgr. Michaela Macounová

p1090786.jpg p1090789.jpg p1090798.jpg p1090800.jpg p1090803.jpg p1090804.jpg p1090807.jpg img-0250.jpg img-0253.jpg urih1103.jpg