Vzhůru ke hvězdám

ISS (International Space Station) je taková lepší ubytovna s dílnou. Co ji činní výjimečnou je její luxusní adresa - Země, Oběžná dráha 400. Balíčky a poštu tam doručují rakety, ale pohlednice se tam poslat nedá. Dá se tam ovšem poslat e-mail. Nebo proud bytů, bitů, obvykle nazývaný software, česky řečeno „počítačový program“. Aby na ISS běžel váš software, musíte pracovat pro ESA (European Space Agency). Nebo být žákem VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové a pracovat na projektu v týmu Orbiters, součásti projektu Astro Pi.

Na podzim 2019 nás oslovili zástupci Univerzity obrany Brno (UNOB), v čele s pplk. Radimem Bloudíčkem, s nabídkou účasti na projektu ESA s názvem Astro Pi. Účastnit se na tomto projektu znamená vytvořit minimálně tříčlenný tým a naprogramovat software, který poběží na počítači umístěném na ISS. V centru stojí počítač Raspberry Pi, počítač, který se vejde do dlaně a sedí na něj známé pohádkové „…malý, ale šikovný!“. Počítač má zabudované senzory snímající parametry okolního prostředí, aktuální pozici ISS a jsou schopny pořizovat snímky Země. Program je napsán v jazyce Python a poběží v prostředí OS Linux.

Náš tým Orbiters vytvořil program, který v pravidelných intervalech snímá parametry pro určení aktuální polohy a rychlosti ISS. Získaná data nám budou z ISS zaslána zpět k dalšímu vyhodnocení. Provedeme ho ve spolupráci s pracovníky Fakulty vojenských technologií UNOB. Výsledkem bude porovnání aktuální pozice od předpokládané.

Náš program bude na ISS spuštěn 8. dubna 2020 po dobu 180 minut.

Nevím, jaký byl záměr autorů celého projektu Astro Pi, ale vím, co účast na něm udělala s těmi, kteří se ho účastnili. Je nutné zmínit, že na jeho začátku drtivá většina členů týmu Orbiters o programování nic nevěděla. Během krátké doby se seznámili s principy programování, se základními postupy, poznali elementární algoritmy a také se dozvěděli něco o „štábní kultuře“, bez které se žádný dobrý zdrojový kód neobejde. To vše od nich vyžadovalo úsilí, čas a analytické myšlení. To jsou vlastnosti, které se jim budou vždy hodit. A to vše ve volném čase, kterého nemají nazbyt.

Pro plánování a koordinování práce na projektu Astro Pi byl používán český program Freelo (rozhovor o použití programu v projektu), který nám byl poskytnut firmou Freelo Bay s.r.o bezplatně a v plné verzi.

Rád bych poděkoval členům Fakulty vojenských technologií z Katedry letecké techniky pplk. Radimu Bloudíčkovi, npor. Pavlu Dyčkovi a kpt. Lukáši Honovi, za příležitost, kterou nám zprostředkovali a za jejich podporu v našem úsilí.

Členové úspěšného týmu Orbiters: Burian Vlastimil (E3A), Csicsó Patrik (C2B), Hajský Standa (C2B), Hloušek Dominik (E1A), Papežík Matěj (E3A), Synovec Šimon (E1A).

Richard Cvrkal

článek o projektu v Moravskotřebovském zpravodaji č. 5/2020, str. 14

00.jpg 01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg