Slavnostní mše svatá pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka

První letošní prosincový pátek se již po deváté, v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, konala slavnostní mše svatá za sdružení Stonožka, stonožkové děti, pedagogy, a příslušníky Armády ČR. Mezi hosty byli i vybraní žáci 1. – 4. ročníku naší školy. Mši celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka spolu s vojenskými kaplany a dalšími duchovními.

Po příjezdu se žáci setkali s pořadateli, aby od nich dostali instrukce, co zabezpečit. „Hlavně si to užijte, to je hlavní!“, řekla paní Běla Gran Jensen, zakladatelka hnutí Jensen ”Na vlastních nohou.”

Stonožkové děti v průběhu mše přednesly, za doprovodu pěveckého sboru a sboristů z Opery Národního divadla, přímluvy za děti bez domova, bez rodiny, za osamocené lidi bez lásky a za vojáky a jejich rodiny. Poté kardinálovi předaly dary společně s hosty, mezi nimiž byli například náčelník GŠ AČR gen. Aleš Opata, gen. Petr Pavel nebo gen. Josef Šíba, který byl oceněn první, nově zavedenou, cenou Jensen. Paní Běla při předávání ceny nezapomněla připomenout, že je to již bezmála 20 let, co spolupracuje s armádou.

Prosvícenou katedrálou paprsky slunce přes krásné barevné vitráže závěrem zazněla státní hymna, s jejímiž posledními tóny byla akce zakončena.

žákyně Anna Zichová, C4A

Po ukončení akce do mailu školy přišla tato zpráva: “Dobrý den, při dnešní akci a bohoslužbě v chrámu svatého Víta, kde zpíval mnohočlenný sbor z různých měst České republiky a též byla předána poděkování za krásné činy dětem, se udělalo jedné malé holčičce z Jindřichova Hradce nevolno. Klesla k zemi, jedna paní ji odvedla bokem, holčička o sobě nevěděla. Ujali se jí z vaší školy Katka, Josef a jejich kolegové. Jen Katka a Josef mi letmo prozradili své jména. Patří jim poděkování za to, že mají dobré srdce. Katka nebo její kolegyně holčičce poskytly kabát a seděli u ní tak dlouho, jak jen bylo potřeba. Dobře vedete své studenty. Ještě jednou děkujeme, Věra Rašková.“

A my děkujeme všem zúčastněným žákům za takovou úžasnou reprezentaci školy.

aewr1102.jpg fyna5192.jpg adld4883.jpg arig0719.jpg blpf9692.jpg exgj6012.jpg mgtd4037.jpg mldo2840.jpg mxds6938.jpg oakw0661.jpg pbbp1932.jpg pzto2557.jpg reji6716.jpg spgi7616.jpg 79151765.jpg