Libavá prověřila připravenost „čtvrťáků"

Ve dnech 4. – 14. litopadu 2019 proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá za podpory instruktorů ze 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice komplexní polní výcvik žáků 4. ročníku vojenského lycea. Výcvik byl rozdělen do dvou bloků po jednom týdnu.

První blok měl za cíl zopakovat a procvičit již získané základní vojenské dovednosti, jako jsou například bojové drily, topografie, chemická, střelecká a spojovací příprava. Jelikož většina z těchto oblastí byla s žáky teoreticky zopakována na škole, mohlo veškeré úsilí jak instruktorů, tak žáků směřovat na uvedení této teorie do praxe.

A jak vypadala realita běžného dne? Budíček, následovala rozcvička, v 07:00 snídaně a pak už jen přesun do prostoru, kde se prováděl samotný výcvik. Čas oběda se trávil pod stromem s ešusem v ruce. Odpoledne se neslo v podobném duchu jako dopoledne. Až za tmy se vydávala večeře, následovala nezbytná údržba zbraní a materiálu, vydání úkolu na další den, osobní příprava a večerka.

Druhý blok začal nedělním přesunem z komfortní ubytovny do prostoru CBOO (cvičiště boje o osadu), kde si žáci vyzkoušeli jak těžké je postavit několik velkých vojenských stanů. Následný den brzo ráno byly vydány úkoly k přesunu do prostoru obrany, doplnila se munice, spojaři naladili své vysílačky a čety vyrazily na přesun ve skrytu mlhy. O několik hodin později žáci s polní lopatkou v ruce zahájili budování svých okopů v rámci opěrných bodů čet. Následující den byl věnován útočným činnostem. Jednotlivá družstva trénovala potlačení slabšího protivníka. Kvůli vytrvalému dešti a možnosti pádu stromů bylo rozhodnuto o přerušení nočního výcviku a čety byly staženy do stanového tábora. Středečního rána už ale byli všichni zase v pohybu a nákladní vozidla žáky přesunula do prostoru, ze kterého se měli zrychleným přesunem dostat zpět na základnu. Ke konci tohoto přesunu jsem byl svědkem ne zcela obvyklých situací, kdy si naši žáci v závěrečném stoupání navzájem pomáhali, silnější brali batohy slabším a žáci C4C si dokonce zpívali. Musím přiznat, že v tu chvíli jsem pociťoval hrdost na tuto partu lidí tahajících za jeden provaz s cílem dokázat všem, že na to mají.

Závěrem bych rád poděkoval klukům z Bučovic a to nejenom těm co s námi běhali po poli, ale také těm co tolik vidět nebyli, ale bez kterých by to prostě nešlo. Čtvrťákům děkuji za jejich přístup a předvedené dovednosti a těším se, že se s podobně dobrým pocitem rozejdeme i od maturit.

prap. Stanislav Smital

70157203.jpg 70803295.jpg 75392683.jpg 75481859.jpg 75543576.jpg 75584979.jpg 76269254.jpg p1080953.jpg p1080973.jpg p1080976.jpg