Maďarsko potřetí a zase jinak

Již potřetí se naši žáci zúčastnili setkání se spřátelenou vojenskou školou Karla Kratochvíla v Debrecíně. Nízké ranní teploty pondělního rána doprovázely brzký odjezd do hlavního města Budapešti, kde jsme ve spolupráci s kpt. Andrásem Feketem a vedoucím domova mládeže panem Attilou Bársonym absolvovali prohlídku maďarského parlamentu. Do cíle v Debrecínu jsme pak dorazili ve večerních hodinách. I přes to jsme se dočkali srdečného přivítání, které zahrnovalo večeři a typický maďarský zákusek připravený žákyněmi zdejší školy.

Druhý den ráno jsme se zúčastnili slavnostního nástupu se vztyčováním státních vlajek, prohlídky školy. Dopoledne pokračovalo návštěvou muzea 5. střelecké brigády Istvána Bocskaiho a největšího místního vojenského hřbitova, kde jsme se dozvěděli o smutných osudech 133 vojáků české a moravské národnosti, kteří zemřeli v průběhu první světové války na území města Debrecínu a jeho blízkém okolí. Náhrobkům našich vojáků jsme spolu se skupinou vybraných maďarských studentů symbolicky vzdali poctu a jejich hroby označili naší státní vlaječkou. Vyvrcholením celé akce, byl pietní akt za přítomnosti veřejnosti, který naplnil zbytek dopoledne. Po obědě jsme se vypravili za doprovodu učitelů humanitních předmětů a ředitele školy na prohlídku středověké univerzity, židovské čtvrti a centra města.

Následující dopoledne vyplnila návštěva debrecínského „IQ centra AGÓRA“, kde jsme si v doprovodu našich nových maďarských přátel na vlastní kůži mohli vyzkoušet naši zručnost, sílu, virtuální realitu a ověřit teoretické znalosti ze školy. Příjemným překvapením bylo nečekané setkání s primátorem města Debrecín panem László Pappem, který s námi krátce pohovořil. Cestu do univerzitního města nám zpříjemnila procházka skrz arboretum, kterou doprovázelo slunné počasí. Pohodový program vystřídal adrenalin ve formě vyčerpávajícího paintballového turnaje mezi národnostně smíšenými týmy. Zbylou energii jsme proměnili v zážitky z místních termálních lázní.

Hlavní myšlenkou našich hostitelů bylo zdůraznění důležitosti znalosti válečné historie a navázání na ni. S touto ideou jsme měli možnost se seznámit při čtvrteční návštěvě hradu v městě Eger. Prohlídka byla zajímavá především díky autenticky oblečenému průvodci, jeho poutavému vyprávění v angličtině a praktické ukázce dobových zbraní. Celý výlet jsme završili středověkou hostinou.

Páteční ráno před odjezdem zpět do Moravské Třebové bylo ve znaku dojemného loučení, vzájemného předávání darů a pamětních předmětů. Představitelé škol přednesli krátké proslovy, ve kterých vyjádřili budoucí snahu o udržení nově vzniklých tradic a oboustranné spolupráce. Oficiální konec našeho pobytu vyjadřovalo slavnostní sejmutí vlajek obou zemí.

V průběhu zpáteční cesty jsme se jednohlasně shodli, že i během krátké doby může vzniknout přátelství a poznat mnoho nového. Rádi bychom tímto článkem poděkovali všem, kteří se podíleli na této akci. Zároveň doufáme a pokusíme se o zabezpečení stejně kvalitního pobytu u nás v Moravské Třebové. Všem čtenářům přejeme tak, jako naši maďarští přátelé - „Erőt, egészséget!“.

autorky: žákyně Vendula KOLAŘÍKOVÁ a Ema MUDROVÁ

dsc02005.jpg dsc07786.jpg dsc07795.jpg dsc07801-1.jpg dsc07805-1.jpg dsc07811-1.jpg img-20191007-153813.jpg img-20191010-144107.jpg img-20191011-081804.jpg img-6245.jpg img-6365.jpg obed-eger.jpg wp-20191008-07-09-47-pro.jpg wp-20191008-08-24-35-pro.jpg