Žáci ovládli náměstí

V pátek 27. září 2019 ovládli náměstí v Moravské Třebové žáci vojenské střední školy. Pro 96 žáků a žákyň 1. ročníků to byl den jejich slavnostního slibu. První krok v jejich budoucí kariéře v řadách vojáků Armády ČR.

Než nastal tento slavnostní den, žáci poctivě trénovali pořadovou přípravu. Ještě ve čtvrtek si vyzkoušeli na generálním nácviku, jak vše bude vypadat, aby pátek byl dokonalý. Jak řekl velitel školy ve svém projevu: „Můj obdiv mají již teď, protože za 16 dnů od nástupu do školy se dokázali připravit na dnešní slavnostní akt v takové míře, že se nemusí vůbec stydět za své vystupování.“

Slavnostní akt začal v areálu školy, za přítomnosti hostů i veřejnosti, tradičním pietním aktem k uctění obětí obou světových válek i zahraničních misí. Poté se všichni přesunuli v čele s vojenskou hudbou na náměstí T. G: Masaryka, kde v 9:55 přeletem letounů JAS-39 Gripen začal samotný akt slavnostního slibu. Po předání hlášení a přehlídce nastoupených jednotek následovali proslovy čestných hostů a velitele školy. Poté žák 1. ročníku přečetl slavnostní slib a náměstím zaznělo sborové „Tak slibujeme.“ Na blízkých našich „prváčků“ bylo vidět hrdost i dojetí. Ceremoniál byl ukončen slavnostním pochodem s přeletem bojového vrtulníku Mi-24. Následoval přesun jednotek do areálu školy a poté odjezd domů na víkend.

Na školu nastoupilo v září do dvou oborů, které v současné době naše škola nabízí, 100 žáků a žákyň, slavnostní slib už neskládali všichni. První krok v pátek zvládlo 96 žáků. Teď je čeká náročné studium, které vede k maturitě. Poté následuje dvouměsíční kurz základní přípravy a kariéra u AČR. Jak řekl brigádní generál Radek Hasala ve svém projevu: „Absolventi vaší školy patří vždy k nejlepším u nás v kurzu základní přípravy a tak se na vás za čtyři roky těšíme ve Vyškově.“

Příští rok řady slibujících mohou rozšířit žáci oboru strojírenství, který je plánován od školního roku 2020/21 na pobočce v Sokolově.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za hladký průběh slavnostního slibu Policii ČR, Městské policii, Technickým službám Moravská Třebová a za dlouhodobou spolupráci městu Moravská Třebová.

Lucie Vašáková, DiS.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg