V kurzu základní přípravy naši absolventi obstáli

Dne 1. srpna 2019 začal kurz základní přípravy pro budoucí studenty Univerzity obrany a četu bývalých žáků naší školy u Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově. Po čtyřech týdnech nácviků a odborných výcviků se ve čtvrtek 29. srpna uskutečnila v areálu kasáren Dědice slavnostní vojenská přísaha. Složili ji všichni absolventi naší školy, kteří kurz započali. Přelet bojového letounu, bojový prapor Velitelství výcviku – Vojenské akademie v rukou čestné čety Posádkového velitelství Praha, slova přísahy, státní hymna, přítomnost těch nejbližších, ale i významných hostů … to vše umocňovalo slib věrnosti České republice, slib zavazující k plnění vojenských povinností.

Dne 20. září 2019 proběhlo vyřazení ze základní přípravy. V průběhu osmi týdnů si naši absolventi zopakovali a prohloubili základní práva a povinnosti, zvládnutí hlavní činnosti k přežití na bojišti, obsluhu a střelbu z ručních zbraní a ověřili své fyzické a psychické předpoklady pro výkon vojenské služby. Devět nejlepších z celého kurzu bylo za své výsledky oceněno písemnou pochvalou, z toho 5 bylo bývalých žaků VSŠ a VOŠ MO.

Po úspěšném zakončení základní vojenské přípravy teď ti, kteří se rozhodli pro vstup do akademické obce, budou slavnostně imatrikulováni na začátku října a v univerzitních učebnách nahradí své předchůdce. Ostatní budou zařazeni do řad příslušníků AČR. Děkujeme absolventům, že šíří dobré jméno naší školy.

text a foto: vrchní praporčík školy nprap. Tomáš REIMER a AČR

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg