MITAV 2019 (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy)

V závěru školního roku, tak jako už pětkrát v letech předchozích, tedy již po šesté, jsme se zúčastnili mezinárodní konference MITAV 2019. Naše skupina byla letos nejpočetnější. Navíc jsme se zapojili i do programu konference, hned úvodní zvanou přednáškou, která obsahovala rozbor výsledků státní maturitní zkoušky z matematiky v podání RNDr. Hany Nečasové a RNDr. Ivety Wilnerové. Jejich přednáška vzbudila nebývalý ohlas a zájem. Dokonce vyvolala diskusi o úrovni výuky matematiky na ZŠ a SŠ, o klesající tendenci nároků a rovněž o klesající úrovni vědomostí žáků jak na SŠ, tak ZŠ.

fotografie z akce

text: RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ, foto: RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ, Miroslav Hrubý

p1000077.jpg p1000084.jpg p1000087.jpg p1000096.jpg p1000109.jpg