Bahna 2019

Na začátku tohoto příběhu stáli nadšenci vojenské historie a jejich touha vyzkoušet své klenoty opět v terénu. Zatím poslední kapitolu tohoto příběhu pomohli napsat i žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. 88 žáků této školy se zapojilo především do pořadatelské služby, ale spatřit jsme je mohli i ve stanu prezentujícím samotnou školu, při propagaci programu POKOS nebo při ukázkách boje zblízka. Kvalitu práce žáků školy nesnížil velmi náročný program čítající přibližně 22 hodin nasazení ani počasí, které situaci komplikovalo přeháňkami.

Svým působením naši žáci pomohli zabezpečit jednu z největších vojenských akcí v ČR. Sami pak odešli bohatší o novou zkušenost, umožňující ohlédnutí do vojenské historie s komentáři těch nejpovolanějších osob, ale i setkání s nejnovějšími trendy soudobých vojenských technologií. Také měli možnost setkat se s nejvyššími představiteli naši armády a vlády a především díky spolupráci s příslušníky útvarů a zařízení armády ČR získali informace o jejich působení. Za jejich píli a vytrvalost jim patří náš respekt.

text: major Pavel Šťastný

wp-20190622-12-42-33-pro.jpg img-20190622-113546.jpg img-20190622-113549.jpg img-20190622-113701.jpg img-20190622-113703.jpg img-20190622-113712.jpg img-20190622-113731.jpg img-20190622-131017.jpg wp-20190622-10-31-52-pro.jpg