Absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Dne 18. června 2019 proběhlo v gesci Katedry vojenského umění a Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení závěrečné absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Předsedou komise byl z rozhodnutí Státního tajemníka Ministerstva obrany pověřen Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. a členy komise pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA a Ing. Jiří Barta, Ph.D.

Absolutorium se skládalo z úspěšného zvládnutí obhajoby závěrečné práce, kombinované zkoušky z anglického jazyka, odborné zkoušky složené z teoretické a praktické části zaměřené na problematiku ochrany vojsk a obyvatelstva a krizového řízení. Studenti prokázali dobrou teoretickou připravenost a schopnost řešení krizových situací s využitím modelovacích programů a výpočetní techniky.

Úlevu a radost ve tvářích studentů bylo vidět jak při vyhlášení výsledků, tak i na slavnostním vyřazení studentů, které proběhlo 19. června 2019 v reprezentativních prostorách obřadní síně na radnici v Moravské Třebové za přítomnosti rodičů, příbuzných a pedagogického sboru. Ocenění zaznělo z vystoupení velitele školy plk. gšt. Ing. Zdeňka Macháčka, který zdůraznil význam přípravy personálu pro bezpečnostní systém státu v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Jako nejlepší student byl vyhodnocen prap. Adam Kopecký, jehož jméno bude uvedeno na tabuli cti mezi nejlepšími absolventy Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

Ing. Lenka Lazarová

p1080591.jpg p1080606.jpg p1080615.jpg p1080626.jpg p1080627.jpg p1080633.jpg p1080646.jpg p1080650.jpg p1080662.jpg p1080678.jpg p1080683.jpg p1080692.jpg p1080709.jpg