Dlouhá cesta k vyřazení…

Ve středu 5. června 2019 proběhlo slavnostní vyřazení absolventů Vojenské střední školy. Vyřazeno bylo 76 úspěšných absolventů jak denního tak dálkového studia. Vyřazení předcházel dlouhý proces maturit, který byl zahájen již v dubnu.

V letošním roce maturovali premiérově žáci vojenského lycea. Pro ně začal maturitní kolotoč již 1. dubna praktickou maturitou z vojenské profesní přípravy. Tato zkouška se skládala z běhu terénem v délce 5,7 km se zbraní a praktické ověření znalostí, které v rámci 4 let vojenské profesní přípravy získali. Bohužel osmi maturantům tento krok na dlouhé cestě nevyšel. Všichni maturanti pak zasedli do lavic 10. dubna, kdy se psala slohová práce z českého jazyka. Pro obor elektrotechnika následovala praktická maturita 24. – 25. dubna. Každý žák zde prezentoval svůj dlouhodobý projekt, tedy funkční výrobek, který názorně předvedl a dokumentaci včetně technických údajů a výkresů.

26. dubna bylo rozdáno poslední středoškolské vysvědčení. Do školy se maturanti vrátili 2. a 3. května, kdy se psaly didaktické testy. Poslední částí pak byly ústní zkoušky, které probíhaly od 20. května do 31. května. Vystřídali se všichni maturanti jak denního tak dálkového studia.

Pro většinu to byly 2 měsíce čekání, úspěchů i neúspěchů. Konečná bilance denního studia byla z 85 žáků 4. ročníků, 1 nepřipuštěn k maturitě, 24 neuspělo v některé z částí maturitních zkoušek. Ke slavnostnímu vyřazení se dostalo 61 úspěšných absolventů, což je 70% úspěšnost. S vyznamenáním maturitu zvládlo 5 absolventů. U dálkového studia úspěšně ukončilo 15 studentů.

Tradiční slavnostní akt – vyřazení absolventů školy se uskutečnil ve středu 5. června 2019 za účasti významných hostů, rodičů a ostatních rodinných příslušníků absolventů školy.

Slavnostní ceremoniál byl složen ze dvou částí, akademické a vojenské. Akademická část se uskutečnila v sále Na Písku, kde po úvodním slovu velitele školy plk. gšt. Ing. Zdeňka MACHÁČKA, kde mimo jiné zmínil: “Studenti dálkového studia, kteří studovali při zaměstnání a někteří z nich v průběhu studia absolvovali zahraniční mise i velká mezinárodní cvičení, prošli tvrdší zkouškou než studenti denního studia.“ Poté bylo absolventům školy z rukou třídních učitelů předáno maturitní vysvědčení.

Napochodováním jednotek školy se akce přesunula do druhé, vojenské části slavnostního ceremoniálu. Slavnostní atmosféru podtrhl přelet vrtulníku nad hlavami nastoupených jednotek. Po zdravici hostů následovalo předání pamětních mincí ČsOL, pamětních odznaků školy a věcných darů žákům 4. ročníku denního čtyřletého studia za vynikající studijní výsledky, za aktivní přístup a dosažené výsledky v mimoškolních aktivitách a za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti. Nejlepší žák Daniel POPELÁŘ byl zvěčněn na tabuli cti. Nechyběl projev za absolventy školy, kde teď již bývalá žákyně Tereza Kroupová zmínila: "Kdysi někdo řekl, že život je jako kniha… a měl pravdu. Ta naše má přes osm set listů. Jeden list za jeden školní den. A i když se zdá, že jsme nyní u konce, není tomu tak. Dnešní den je pouze závěrem samostatné kapitoly." Vyřazení absolventů uzavřel slavnostní vojenský pochod, symbolické vyhození vojenských lodiček do vzduchu, po kterém následovala gratulace rodičů, příbuzných a přátel a poté nastalo dojemné loučení.

Lucie Vašáková, DiS.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg