Lurdy 2019

Šedesáté první mezinárodní vojenské pouti do francouzských Lurd se zúčastnilo čtrnáct žáků naší školy. Očekávání byla různá a zřejmě nikdo, kdo se vydal, na tuto cestu netušil, s jakými zážitky a pocity se bude vracet domů. Pro pochopení všech reálií je třeba vysvětlit několik skutečností pro ty, kteří o této pouti nic nevědí.

Místo, kde se pouť každoročně koná, není zvoleno náhodně. Na úpatí francouzských Pyrenejí leží městečko Lurdy, které je již od začátku dvacátého století místem, kam putují tisíce křesťanských poutníků. Je to jedno s oficiálně pěti katolickou církví uznaných míst, kde se údajně zjevila matka Krista – Marie. V tomto případě dívce Bernadetě, která ji několikrát spatřila v jeskyni, jež se dnes nachází přímo pod hlavní bazilikou. Na tomto místě pak vytryskl pramen vody, který se stal vyhledávaným přicházejícími poutníky, kteří jej považují za zázračný. Oficiálně je od doby prvního zjevení prozatím uznáno kolkem sedmdesáti zázračně uzdravených nemocných. Je tedy příznačné, že se vojenská pouť koná na místě, které je zasvěceno Marii, jež je vnímána v křesťanské ikonografii jako „Královna míru“. Tolik k platformě, na které leží i každoroční mezinárodní vojenská pouť.

Na dalekou cestu jsme vyrazili z naší školy 17. května už po třetí hodině ranní a autobus nás dovezl na letiště do Prahy – Kbel, kde byl pro nás již přistavený vládní letecký speciál, který nás za dvě hodiny letu stratosférou dopravil až na letiště – Tarbes - Lourdes vzdálené, jen několik kilometrů od městečka Lurd. Společně s námi, se pouti také zúčastnili žáci Univerzity obrany v Brně, několik dalších vojáků z různých útvarů, civilních zaměstnanců MO, vojenští kaplani a v neposlední řadě také brigádní generálka Lenka Šmerdová se svým manželem.

Již po přistání jsme mohli vidět, že počasí letošní pouti přát nebude a tento stav se skutečně potvrdil. Až na malé a krátké časové úseky byl totiž stavem trvalým. Po ubytování ve stanech, ve kterých pod lehátky reálně tekla strouha vody, jsme si prohlédli stanové městečko, místo kde jsme měli nadcházející tři dny pohybovat, jíst a spát. Organizačně a logisticky bylo vše dobře zabezpečeno a tak nikdo nestrádal. Jediné, co zřejmě trápilo, všechny účastníky této pouti byl vytrvalý déšť. Naši studenti však byli na rozdíl od jiných kadetských škol na tuto skutečnost dobře připraveni a jejich vystrojení je udrželo relativně v suchu a teple. Po seznámení s ubytováním a odvodnění stanů jsme se zúčastnili zahajovacího ceremoniálu v táboře a pak se pochodovým krokem vypravili ulicemi Lurd do podzemní baziliky Pia X, která pojme až 20 tisíc lidí. Je zde zvykem, že se po cestě jednotlivé kadetské školy prezentují zpěvem a hrou na hudební nástroje. Lidé se na ulicích zastavují, mávají a oceňují vojáky úsměvy a potleskem.

Zahájení 61. mezinárodní vojenské pouti v bazilice bylo krásné a na všechny účastníky jistě působilo velkým dojmem. Jednotlivé národy se prostřednictvím vojáků představují a vydávají ze sebe to nejlepší. Přehlídka uniforem, praporů a posádkových hudeb byla skutečně velkolepá. Zde, snad malá poznámka k tomu, abychom se i my pokusili příští rok věnovat náležité přípravě na tuto prestižní akci. Druhý den dopoledne pro naše studenty připravili vojenští kaplani křížovou cestu a také českou mši, která proběhla v kryptě hlavní růžencové baziliky a které se zúčastnila celá česká výprava včetně generálky Šmerdové. Někteří z našich žáků také využili možnosti krátkého dopoledního výletu na okolní kopce, kde se mohli potěšit nádhernými panoramaty podhůří francouzských Pyrenejí. Vše však bylo limitováno počasím a přeháňkami, které alespoň na krátkou dobu ustaly.

Večerní sobotní program započal na prostranství přímo naproti Lurdské jeskyni a poutníci se poté pomalým krokem posunovali s rozžatými svícemi ulicemi Lurd za zvuku hudby, zpěvu a modliteb za mír. Tato chvíle působila na účastníky pouti velmi uklidňujícím dojmem. V neděli se poutníci 61. mezinárodní vojenské pouti mohli zúčastnit dopolední bohoslužby v latinském jazyce opět v podzemní bazilice Pia X. V neděli 19. května po 16. odpolední hodině pak letadlo odlétalo zpět do České republiky, aby na její půdu dosedlo v 18.25 místního času.

Naši studenti během této pouti také navázali kontakty s kadety a vojáky jiných vojenských škol a zařízení. Duch a velké genius loci tohoto místa smíření a přátelství na ně jistě zapůsobilo a zážitek, který si mohli odvést domů, určitě zůstane v paměti a v srdci všech, kteří se této pouti zúčastnili.

nadporučík Jan Zaplatil

img-3960.jpg img-3991.jpg img-3998.jpg img-4003.jpg img-4011.jpg img-4015.jpg img-4023.jpg img-4028.jpg