Tisá 2019

Ve dnech 8. – 12. dubna 2019 absolvovali žáci 3. ročníků (kromě čety E3A), spolu se svými veliteli čet odborný výcvik u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Tuto akci dostali na starost příslušníci 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany pod velením mjr. Mgr. Ivana Janečka. Výcvik probíhal převážně ve Vojenském výcvikovém prostoru Tisá.

První den se žáci seznámili s výcvikovým prostorem a s blízkým okolím, kde nejvíce zaujala prohlídka Tiských stěn. Ostatní dny začínal výcvik v 6:00 hodin tělesnou přípravou a probíhal s krátkými přestávkami převážně až do 20:00 hodin.

Cílem zaměstnání bylo provést odborný výcvik se zaměřením na zvládnutí základních dovedností z chemické a zdravotnické přípravy. Každý žák si vyzkoušel činnost při nasazování plynové masky OM 10M a pláštěnky JP 75, včetně přezkoušení masek na těsnost. Další náplní zaměstnání bylo seznámení s varovnými signály a činnosti na ně, s dekontaminací techniky a osob, zásadami první pomoci a spoustě dalších dovedností potřebných pro službu v armádě. Žáci se taktéž seznámili s vojenským materiálem a technikou roty chemické ochrany.

Snahou řídících zaměstnání bylo přiblížit žákům skutečný život v armádě a u útvaru a zároveň jim pomoci rozhodnout se v jejich další kariéře.

npor. Ing. Radek Rubín

p1060466.jpg p1060470.jpg p1060519.jpg p1060521.jpg p1060529.jpg p1060539.jpg p1060547.jpg p1060559.jpg p1060566.jpg p1060567.jpg p1060587.jpg p1060590.jpg