Přijímačky a pak dlouhé čekání

V pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna proběhlo přijímacího řízení. Před branou se kolem sedmé hodiny ranní tvořily hloučky. Doprovod do areálu školy neměl přístup, takže rozloučení a uchazeči vyrazili za svým cílem, kterým je přijetí na vybraný obor. V pátek se sešlo 297 a v pondělí 77 uchazečů o studium, mezi nimi i 20 uchazečů o nový obor strojírenství pro pobočku v Sokolově.

Po areálu, pro jednodušší orientaci, stáli žáci ve žlutých vestách s logem školy, aby se každý dostal do správné učebny. V té ho čekaly během dopoledne testy nejprve z matematiky a poté z českého jazyka. Testy byly jednotné pro všechny střední školy v České republice a vyhodnocují se v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Po psychické zátěži je čekal test tělesné zdatnosti. Nejdříve prověření síly - děvčata šplh a chlapci shyby. Následoval běh na 1 km pro obě kategorie stejný jen každý měl jiné časové hodnocení. Kritéria naleznete zde.

Teď již mají všichni více či méně úspěšně vše za sebou. Kompletní výsledky všichni zjistí 30. dubna na stránkách školy.

Nás ještě čekají v květnu uchazeči, kteří se ze závažných a zdravotních důvodů nemohli dostavit.

Lucie Vašáková, DiS.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg