Úspěšná reprezentace na pochodu „Operace Chalk"

První dubnový víkend v noci ze soboty na neděli byl uspořádán pod záštitou Policejního klubu Příbram noční pochod, který se uskutečnil u příležitosti 75. výročí nasazení paravýsadku Chalk do Protektorátu Čechy a Morava.

Této události, s omezenou kapacitou účasti pro 10 týmů, byla přítomna i devítičlenná skupina našich studentů. Noční přesun se odehrával tak, aby co nejvěrohodněji simuloval skutečnou činnost výsadkářů, odbojářů a partyzánských skupin v protektorátě. V průběhu pohybu neznámým terénem přes kontrolní body a s nedokonalým vybavením byly plněny úkoly vojenského charakteru a samozřejmostí bylo i vyhnutí se hlídkám SS nebo Wehrmachtu či jejich úspěšné přelstění. Našim žákům se povedlo přesun zdárně dokončit, splnit všechny zadané úkoly a dorazit jako třetí s dostatečnou časovou rezervou do cíle. Za úspěšné absolvování pochodu jim byl vystaven certifikát a předána pamětní medaile této neopakovatelné akce.

npor. Mgr. Pavel Polášek

1.jpg 2.jpg 3.jpg img-20190406-144236.jpg img-20190406-144911.jpg img-20190406-154012.jpg img-20190406-225030.jpg img-20190407-015216.jpg img-20190407-053031.jpg r1475675249234079.jpg r1532680723535641.jpg r409380166561079.jpg r799269563788066.jpg