Učitelé oslavili svůj svátek

28. března 2019, tedy na Den učitelů, proběhlo již čtrnácté setkání pedagogických pracovníků ze školských zařízení z Moravské Třebové a okolních obcí v sále Na Písku.

Po úvodním přivítání hostů a slovech místostarostky došlo na vyhlášení 27. ročníku ankety „Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád“. Výsledky ankety vyhlásila již tradičně ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic Mgr. Lenka Greplová. Všichni ocenění obdrželi pamětní list a květinu z rukou místostarostky a zástupce velitele školy.

Na naší škole se vítězem stal nadporučík Bc. Tomáš PLOCR, který je dle hodnocení žáků: „Sympatický, umí učit, je s ním sranda a je hezký.“ Celkovým vítězem se stal Mgr. Přemysl Dvořák z Gymnázia.

O program se postarala Základní umělecká škola Moravská Třebová a Ag-Fit Klub gymnastických sportů Moravská Třebová pod vedením Mgr. Gabriely Daulové. Přítomní ocenili šikovnost vystupujících.

Všem oceněným gratulujeme.

Lucie Vašáková, DiS.

výsledky ankety

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg