Třetí ročníky se seznámily s bojovými jednotkami

Ve středu 30. ledna 2019 se pro žáky 3. ročníku uskutečnila beseda s vrchním praporčíkem Centra podpory speciálních operací z Olomouce a s příslušníky 601. skupiny speciálních operací z Prostějova. Žáci školy se dozvěděli o výcviku a zkušenostech obou jednotek. Zajímavých informací zaznělo mnoho. Případní zájemci pro příští rok zjistili podmínky výběrového řízení.

Novinkou byla i ukázka zbraní a vybavení, které používají jak na výcvik v ČR, tak při plnění bojových úkolů v zahraničních operacích. Žáci si je mohli na místě nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Od října tohoto roku by několik letošních maturantů mělo začít sloužit u CPSS. Snad se příští rok podaří některému z přítomných žáků projít tvrdým výběrovým řízením přímo ze školy k 601. skupině speciálních operací do Prostějova.

text a foto: vrchní praporčík školy nprap. Tomáš REIMER

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg