Podzimní výcvik žáků školy v přežití v tísni a ve střelecké přípravě

V průběhu měsíce října žáci 2. ročníků absolvovali v prostoru na Srnčí výcvik v přežití. Jednotlivé čety formou blokové výuky vyzkoušely své teoretické znalosti v praxi. Pod vedením našich instruktorů se žáci přesunuli do stanoveného cíle, kdy využili práci s buzolou a mapou. Na místě si postavili přístřešky, kde strávili noc venku v chladném počasí. Ještě před tím ale rozdělali oheň, připravili nástrahy k obraně prostoru, uvařili si v polních podmínkách večeři a zajistili další nezbytné. Ráno je opět čekala snídaně v lese, likvidace přístřešků, úklid prostoru a pěší přesun zpět do areálu školy. Po návratu je čekalo vyčištění svěřené zbraně, ošetření vojenského materiálu a tím pro ně tento blok výuky skončil.

V listopadu následoval výcvik ve střelbě z malorážkové pistole a malorážkové pušky na školní střelnici v Linharticích. Při zakončení měli všichni možnost vyzkoušet i střelbu ze signální pistole.

text a foto: vrchní praporčík školy nprap. Tomáš REIMER

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg