Slavnostní nástup školy ke Dni válečných veteránů

V pátek dne 9. listopadu 2018 v 11:00 hodin se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup školy u příležitosti Dne válečných veteránů. Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. světové války a připadá na datum 11. listopadu. Neodmyslitelným symbolem se stal rudý květ vlčího máku, barvy krve padlých. V letošním roce si připomínáme sté výročí.

Významnost tohoto aktu podtrhla přítomnost hostů. Bylo nám ctí přivítat nové vedení města ve složení starosta Tomáš Kolkop, místostarosta Miloš Mička a místostarostka Daniela Maixnerová. Při pietním aktu položili k památníku školy květiny za ČSOL a sdružení válečných veteránů ČR plukovník ve výslužbě Alfons Tomášek a za Český svaz bojovníků za svobodu paní Jitka Gruntová a Eliška Weissová. Žákyně školy zapálily svíci k uctění památky padlých. Následovalo vyhlášení rozkazu ministra obrany ke dni válečných veteránů, kde mimo jiné zaznělo: „Úcta k padlým, rozvíjení našich legionářských a dalších historických tradic a připomínka hrdinství našich předků i současných vojáků v zahraničních misích není jen záležitostí vojáků a resortu obrany. To by mělo být samozřejmostí každého občana, stejně jako vlastenectví a ochota bránit svoji zemi. Naší povinností ale je tento odkaz válečných veteránů udržovat a vštěpovat mladší generaci a budoucím vojákům.“

Dále byly dle Výnosu ministra obrany předány z rukou zástupce velitele ocenění za službu v ozbrojených silách ČR – stužka medaile I. stupně, medaile I. stupně a medaile II. stupně.

Oceněn byl i vítěz Běžecké ligy AČR v kategorii muži do 35 let Kryštof Vrána.

Zazněla státní hymna, kterou zazpívala žákyně druhého ročníku Tereza Domesová. Náčelník štábu ukončil nástup poděkováním všem, kdo se účastnil Přehlídky 2018. Mimo jiné řekl: „Jsem hrdý na naše žáky a bylo mi ctí vést celek.“

Lucie Vašáková, DiS.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg