Ministryně obrany ocenila jedinečnost vojenské střední školy v Moravské Třebové

V pondělí 22. ledna 2018 zavítala ministryně obrany Karla Šlechtová v doprovodu státního tajemníka v Ministerstvu obrany Petra Vančury do Moravské Třebové. Právě zde sídlí Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany.

Hosty na teritoriu jediné vojenské střední školy v České republice přivítal její velitel plukovník gšt. Zdeněk Macháček, který je seznámil se strukturou školy, obory, které lze na škole studovat, i posláním školy. Rozhovory se dotkly také zabezpečení žáků a možností jejich uplatnění po skončení studia. Následně si ministryně obrany prohlédla areál školy.

Ministryně obrany Karla Šlechtová zdůraznila, že je v Moravské Třebové dislokována jediná a jedinečná vojenská střední škola v České republice. „Přesvědčila jsem se o tom, že obory, které zde jsou, to znamená vojenské lyceum, technické lyceum, následně elektrotechnika a podnikání, jsou velice důležité. Samozřejmě, že jsme se bavili i o dalších oborech, například o strojírenství. To proto, že poptávka ze strany armády je vysoká,“ řekla ministryně Karla Šlechtová.

Během návštěvy se setkala s mnoha studenty. Byla mimo jiné přítomna na hodině anglického jazyka, kde si žáky vyzkoušela z jejich znalostí. Poté konstatovala, že je nadšená, protože při jejím přezkoušení nikdo „nepropadl“. Anglický jazyk se tu dle jejího názoru učí na vysoké úrovni.

Ministryně obrany Karla Šlechtová ujistila nejen studenty, ale také pedagogy a zaměstnance školy, že tato vojenská škola má její podporu a do dalších let je ochotna jednat o tom, zda se tato škola nerozroste do dalších krajů.

„Podpořím otevření dalších tříd v různých krajích a zařazení tohoto kroku do koncepce vzdělávání Armády České republiky. Myslím si, že je to potřeba. Žáci a studenti této školy jsou pro mě budoucí vojenští profesionálové a očekávám, že posílí řady české armády,“ dodala ministryně obrany.

Ostatně většina žáků při dotazech na motivaci ke studiu ministryni odpověděla, že studovat vojenskou školu je pro ně osobní prestiž.

převzato ze zpravodajství Ministerstva obrany, text a fotografie: Miroslav Šindelář