Stmelování na Vysočině

Turistická základna SVČ Tramtáryje ze Svitav „stmelovala“ na dvoudenních pobytech čety prváků. Skupiny žáků, velitelé čet a třídní učitelé tak měli možnost si neformálně vytvořit sociální vazby i na základě emocí a proměnit se tak v třídní kolektivy. V programu se našly seznamovací, taktické, ale především týmové hry. Podzimní počasí vystupňovalo náročnost celé akce.

Akci pozitivně hodnotili třídní učitelé, kdy měli možnost rozvinout vzájemnou spolupráci třídní učitel – velitel čety a zároveň poznat své žáky i mimo školní lavice. Určitě pomůže kolektivu, když zažije společně nestandardní situace. Všichni se shodli na tom, že 2 dny jsou málo.

Poděkování patří chlapům z Tramtaryje za přípravu a organizaci celé akce.

text a foto: Stanislava Tichá

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg