Znovu nejlepší

Po pěti letech se Adamu Brunnovi podařil obdobný kousek. Zatímco v roce 2012 odcházel po maturitě jako nejlepší student z Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, nyní se stejného ocenění dobral i po uzavření studia na Univerzitě obrany. Díky tomu se mu dostalo té cti, že jeho prostřednictvím byli vyřazeni letošní absolventi jediné vojenské vysoké školy v České republice.

Díky zájmu o armádu, vojenskou historii, především pak o světové konflikty 20. století a systém prvorepublikového opevnění Československa se Adam Brunn rozhodl pro profesionální vojenskou kariéru již po základní škole a z rodného Šumperka odešel na vojenskou střední školu do Moravské Třebové. Po jejím úspěšném absolvování se jako logické pokračování studia nabízela Univerzita obrany. „Mám rád organizované věci s řádem,“ uvádí další argument pro svou volbu.

V té době se amatérsky zajímal o psychologii, a to rozhodlo při volbě specializace. „Chtěl jsem se zdokonalit v poznání lidí a jejich chování,“ vysvětluje čerstvě povýšený poručík inženýr Adam Brunn, proč zvolil dráhu vojenského personalisty. Právě tomuto zaměření nejvíce odpovídala náplň studia v příslušném oboru Ekonomika řízení lidských zdrojů na Fakultě vojenského leadershipu. Svůj zájem uplatnil i jako pomocná vědecká síla. Během tříměsíčního pobytu na Vojenské akademii v Litvě v rámci programu Erasmus zdokonalil svou znalost ruštiny, které se věnuje spolu s angličtinou a španělštinou.

Zkušenost z jednání v krizových situacích, tak potřebnou pro povolání vojáka, získal také díky jednomu ze svých koníčků. Celý jeden měsíc putoval osaměle po Indii a zde o krizové situace rozhodně nebyla nouze. Jednou z nich byl okamžik, kdy mu byl ukraden pas. „Nakonec se mi ho podařilo koupit zpět, ale první okamžik potě, co jsem to zjistil, byl velice nepříjemný,“ vzpomíná Adam Brunn. Jiná cesta ho zavedla na nejsevernější výběžek evropské pevniny, na norský Nordkap, kam dorazil také sám na kole po 21 dnech jízdy a třech a půl tisících ujetých kilometrů.

Letos na jaře uspěl ve výběrovém řízení na svou první pracovní pozici u vojenského útvaru. „Náročný, intenzivní výcvik, rozvoj střelby z ručních zbraní a v neposlední řadě výsadková příprava,“ vypočítává poručík Brunn praktické a dovednostní součásti pracovní náplně, která jej ve vojenské praxi čekala od začátku srpna. V řadě ohledů tak navazuje na své dosavadní studium na Univerzitě obrany. „Je to perfektní východisko pro kariéru vojenského důstojníka,“ hodnotí Adam Brunn smysl a význam školy, ze které odchází jako letošní nejlepší student jejích brněnských fakult.

Dr. Vladimír Šidla, CSc., Univerzita obrany

img-3536.jpg img-3554.jpg img-3622.jpg img-3947.jpg