Slavnostní nástup školy k ukončení školního roku 2016/2017

U příležitosti ukončení školního roku 2016/2017 se dne 29. června 2017 uskutečnil slavnostní nástup žáků a zaměstnanců VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Dle výpisu z rozkazu velitele školy byly velitelem školy plk. gšt. Zdeňkem MACHÁČKEM předány nejlepším žákům školy pochvalné listy, odznaky školy a věcné dary. Z důvodu ukončení služebního poměru u VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové byl velitelem školy udělen mjr. Mgr. Marku HEIDINGSFELDOVI děkovný list za odvedenou práci v rámci vojenské služby ve vojenské střední škole.

Velitel školy mimo jiné také poděkoval žákům za příkladnou reprezentaci školy na veřejnosti, především členům klubu MUSADO a kroužku vojenské historie. Na závěr popřál všem krásné a pohodové prázdniny.

o.z. Gabriela Sodomková

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg