Kroužek Mechatronika a robotika po prvních měsících

Kroužek Mechatronika a robotika byl založen v polovině školního roku pro velký zájem žáků, zejména z oboru Elektrotechnika. Impulsem byla účast na soutěži robotů ROBOSOUTĚŽ 2016 v Praze, o které jsme na stránkách školy informovali.

Škola iniciativu žáků podpořila poskytnutím 15 souprav stavebnic MERKUR 8 a MERKUR Machinery set complete, koupí soupravy robota LEGO Mindstorms EV3 Education a vyčleněním potřebných prostor pro práci kroužku.

Do kroužku se přihlásilo a průběžně navštěvovalo 17 žáků a žákyň 1. až 3. ročníku. Žáci se zaměřili na práci se stavebnicemi MERKUR. Stavbou jednoduchých mechanických modelů z příruček stavebnic získali potřebné návyky a dovednosti. Ke konci školního roku někteří žáci zahájili stavbu i vlastních modelů s elektrickými motory a jejich jednoduchým ovládáním.

Závěrečnou tečkou za činností kroužku v letošním školním roce byla účast na robotické soutěži RoBoJ 2017 v Jeseníku. Žáci si vybrali kategorii Freestyle, kde soutěžili s konstrukcí automatizované třídící linky, která byla postavena ze stavebnic LEGO a MERKUR. Tato konstrukce ostatní soutěžící i porotu zaujala. Na stavbě linky intenzivně pracoval soutěžní tým (Pavla Novotná, Michal Smažil a Jiří Vítek) s významnou pomocí dalších členů kroužku (Petr Semrád a Miroslav Sívek). Novinkou pro soutěžní tým byla i prezentace konstrukce, kterou provedl Michal Smažil.

Kroužek Mechatronika a robotika bude pokračovat i v následujícím školním roce a využije své první zkušenosti z konstrukcí a soutěží pro zvýšení své úrovně práce.

Ing. Bc. Miloslav Šplíchal

20170315-194501.jpg 20170322-194604.jpg 20170405-184420.jpg 20170405-191905.jpg 20170419-195633.jpg 20170616-093307.jpg 20170616-113624.jpg 20170616-113759.jpg 20170616-115554.jpg