MITAV 2017

Ve dnech 15. – 16. června 2017 proběhl na Klubu Univerzity obrany čtvrtý ročník konference „Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy" - MITAV 2017. Dvoudenní konference byla zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu.

Konferenci MITAV 2017 pořádala Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno ve spolupráci s FVT UO, Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Z FVT UO se na organizaci konference podíleli akademičtí pracovníci dvou jejích kateder, a to Katedry komunikačních a informačních systémů a Katedry matematiky a fyziky.

Na konferenci MITAV 2017 bylo přihlášeno 67 účastníků z České republiky, Slovenska a Ukrajiny. Mezi účastníky konference byli zastoupeni rovněž pedagogové z VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové – jmenovitě RNDr. Hana Nečasová, RNDr. Iveta Wilnerová, RNDr. Zuzana Macháčková a Miroslava Herelová.

Pořadatelé letos soustředili pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Konference rovněž vytvořila prostor pro prezentaci dosažených výsledků v různých vědních oborech, zabývala se obecnými otázkami vzdělávání (ZŠ, SŠ a VŠ) a současně poskytla možnost pro setkání a vzájemnou diskusi pedagogů různých typů škol a zaměření.

RNDr. Iveta Wilnerová

p6150044.jpg p6150049.jpg p6150056.jpg p6160176.jpg p6160190.jpg p6160205.jpg img-20170615-132713.jpg img-20170615-192101.jpg