Absolutorium studentů 3. ročníku VOŠ MO

Dne 20. června 2017 obhajovali studenti 3. ročníku Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové před zkušební komisí své závěrečné absolventské práce. Dále prokazovali získané znalosti z anglického jazyka, ze základů krizového řízení, psychologie krizového řízení a z modelování a řešení krizových situací.

Téhož dne v odpoledních hodinách se sešli absolventi, rodiče a hosté v prostorách Muzea školy v areálu VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové, kde se historicky poprvé od jeho otevření uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů. V průběhu slavnostního aktu předal velitel školy plk. Ing. gšt. Zdeněk Macháček a předseda komise absolutoria Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. z Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany Brno absolventům vysvědčení a diplomy. Následně k absolventům a hostům promluvil velitel školy, předseda komise absolutoria a starosta města Moravská Třebová JUDr. Miloš Izák. Slavnostní atmosféru dotvářelo hudební vystoupení paní Mgr. Jaroslavy Jaškové ze Základní umělecké školy v Moravské Třebové, mjr. Ing. Břetislava Štěpánka, Ph.D. a žákyně prvního ročníku Martiny Žďánské. Za studenty pronesla závěrečnou řeč a poděkovala škole nejlepší studentka paní Alena Pejšová z KVV Ústí nad Labem, jejíž jméno bude zapsáno na tabuli cti Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Všichni vyřazení studenti odcházeli s právem užívat titul diplomovaný specialista (DiS.).

text: mjr. Ing. Karel Kyselka, foto: Gabriela Sodomková

img-1067.jpg img-1069.jpg img-1092.jpg img-1094.jpg img-1106.jpg img-1113.jpg img-1130.jpg img-1134.jpg img-1139.jpg img-1182.jpg img-1187.jpg img-1198.jpg img-1202.jpg img-1206.jpg img-1211.jpg img-1219.jpg img-1222.jpg img-1227.jpg img-1230.jpg img-1232.jpg img-1236.jpg img-1241.jpg img-1248.jpg img-1251.jpg img-1256.jpg img-1275.jpg