Na pietním aktu ve Vlkoši u Kyjova

Letos se již podvacáté konal, jako předchozí léta druhou červnovou neděli v malebné vinařské vesničce Vlkoš u Kyjova vzpomínkový pietní akt k uctění památky místního rodáka generála Jana Sergěje Ingra v rámci„Vlkošských dnů vojenských tradic“. Této události byli přítomni i žáci naší školy, kteří se podíleli na průběhu a organizaci jako příslušníci čestné čety a kladeči věnců a kytic při samotném pietním aktu. Následně byla odhalena pamětní deska dalšímu místnímu rodákovi působícímu v druhém odboji a to MUDr. Zdeňku Vítkovi.

Tyto události byly vyvrcholením víkendových slavností za přítomnosti politických osobností, představitelů armády, funkcionářů vojenských spolků a sdružení, druhoválečných vojenských veteránů a jejich blízkých příbuzných, místních rodáků a další široké veřejnosti.

Účast našich sedmi žáků z prvního ročníku byla oceněna slovy chvály ze strany místních obyvatel a představitelů obce a za odměnu jim byl umožněn vstup do místního vojenského muzea zřízeného vojenským příznivcem a členem ČSoL Petrem Neničkou.

Tato potěšující uznání jsou jak motivací, tak i výzvou k účasti našich studentů při dalších ročnících této slavnostní akce a příslibem k pokračování v navázané spolupráci.

npor. Mgr. Pavel Polášek, MBE

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg