„Lodičky" létaly nad školou

Ve čtvrtek 8. června 2017 se konalo v prostorách vojenské školy slavnostní vyřazení absolventů jak denního tak dálkového studia. Je to významný milník v dynamice školy za účasti významný hostů.

Slavnostní vyřazení mělo dvě části, akademickou a vojenskou. Obě části jsou přístupné veřejnosti, aby se hrdí rodinní příslušníci stali součástí. Akademická část probíhala v sále Na Písku. Absolventi převzali z rukou třídních učitelů maturitní vysvědčení. Ročenku školy převzali z rukou ředitele agentury logistiky brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala. K jejich úspěchu jim následně pogratuloval velitel školy plukovník gšt. Ing. Zdeněk Macháček. Každý z účastníků si užíval chvíli, kdy držel v ruce poprvé své maturitní vysvědčení. Následoval přesun k vojenské části, která se konala ve venkovních prostorách školy.

Vojenská část začala nástupem všech žáků školy. K absolventům promluvili ředitel agentury logistiky brigádní generál Ing. Jaroslav Trakal, ředitel odboru vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany JUDr. Vladimír Krška, hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D., starosta města Moravská Třebová JUDr. Miloš IZÁK, za Československou obec legionářskou místopředseda pplk. ve výslužbě Tichomír Mirkovič a za Univerzitu obrany plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc. Za výborné studijní výsledky po celou dobu studia a za vykonání maturitní zkoušky s vyznamenáním byl velitelem školy předán věcný dar absolventce Markétě Valkounové, která bude zapsána i na tabuli cti. Dále byly uděleny velitelem školy pochvalné listy za velmi dobré studijní výsledky po celou dobu studia absolventce Heleně Dopirákové a za výrazné zlepšení studijních výsledků absolventce Michaele Virgalové.

Na závěr za absolventy promluvila Markéta Valkounová, která poděkovala všem učitelům a velitelům za práci a rodičům za péči a zázemí. Po emotivním projevu zazněla státní hymna a slavnostním pochodem byl oficiální akt vyřazení ukončen. Absolventi netrpělivě čekali na povel velitele, aby mohlo proběhnout tradiční „vyhazování lodiček“, letos zpestřené i vystřelením zlatých a stříbrných konfet.

V projevu velitele školy mimo jiné zaznělo: „Před námi stojí absolventi, kteří museli absolvovat vedle profilové i státní maturitní zkoušku a jsem rád, že je zvládli a potvrdili tak, že jim škola dala dobré základy vzdělání. Ukončení studia na střední škole je však teprve začátkem v jejich osobní kariéře a je proto velmi dobře, že řada z nich se rozhodla pokračovat ve studiu na vysoké škole. To, že tady dnes stojí, není vůbec samozřejmé a zaslouží si ocenění."

V letošním roce došlo v řádném termínu k vyřazení 70 absolventů denního a dálkového studia. Studenti dálkového studia již jsou příslušníky Armády ČR, kteří si doplňují vzdělání. Z denního studia je 29 přijato ke studiu na Univerzitě obrany a 25 nastoupí do základní přípravy na Vojenské akademii Vyškov a následně po 2 měsících k vojenským útvarům Armády České republiky.

text: Lucie Vašáková, foto: Gabriela Sodomková

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg