Slavnostní nástup ke Dni vítězství

V pátek 5. května 2017 se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 72. výročí ukončení 2. světové války. Za účasti vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a žáků školy byl položen věnec a zapálena svíce u památníku padlých a minutou ticha byly uctěny oběti 2. světové války. Náčelník štábu pplk. Ing. Viliam Beke přečetl rozkaz ministra obrany ČR ke Dni vítězství 8. 5. 2017, kde mimo jiné zaznělo: „Armáda České republiky se hrdě hlásí k tradici boje proti okupantům. Naše úcta patří všem, kteří se tohoto boje zúčastnili; skláníme se před těmi, kteří položili své životy, i před těmi, kteří se později namísto díků stali terčem represí padesátých let.“ Poté následoval projev studenta třetího ročníku Martina Mikeše. Slavnostní nástup s pietním aktem byl ukončen státní hymnou, kterou zazpívala žákyně prvního ročníku Martina Žďánská. Celý pietní akt proběhl za proměnlivého počasí a státní hymna zněla za vydatného deště.

Lucie Vašáková, DiS.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg