Poslední krok k ukončení studia

Dne 2. května 2017 byly na naší škole slavnostně zahájeny maturitní zkoušky. Všichni stávající maturanti z denního i dálkového studia se sešli v kinosále školy, kde k nim promluvil velitel školy, který mimo jiné řekl: „Každý z vás musí mít trochu štěstí, vše se naučit nedá.“ Ocenil studenty dálkového studia, jak dokázali skloubit rodinu, práci, školu a nyní jsou jen krok od úspěšného absolvování.

Po slavnostním zahájení již první maturanti zasedli do lavic ke státní části z matematiky, odpoledne následovala písemná práce z anglického jazyka. Druhý den ráno čekal všechny didaktický test z českého jazyka a odpoledne ještě didaktický test z anglického jazyka. Písemná práce z českého jazyka proběhla již 11. dubna. Výsledky státní části maturitní zkoušky se studenti dozví ještě před zahájením školní části.

Žáci oboru elektrotechnika již za sebou mají i praktickou maturitní zkoušku, kde prezentovali vlastní práci, kterou museli obhájit.

Od čtvrtka 4. do pondělí 22. května čeká na žáky „svatý týden“, kdy ještě mohou doladit znalosti na ústní část maturitní zkoušky. Přejeme všem pevné nervy a štěstí, ať úspěšně zvládnou své „ zkoušky z dospělosti“.

Lucie Vašáková, DiS.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg