Také přijímací řízení na Vojenskou střední školu MO bylo letos poprvé jednotné

Jednotné přijímací zkoušky si letos poprvé vyzkoušeli zájemci o studium také na Vojenské střední škole a Vyšší odborné školy v Moravské Třebové. Celkem se na všechny obory přihlásilo 452 uchazečů, ke studiu však může být přijata jen necelá třetina.

„I naší školy se v letošním roce dotklo sjednocení přijímacího řízení. Termíny i začátky zkoušek jsou předem určeny a my tomu musíme přizpůsobit celý harmonogram. Jelikož nám nestačí jen státem dané předměty - matematika a český jazyk, máme i školní zkoušku a to z anglického jazyka a tělesné výchovy,“ uvedl velitel školy plukovník gšt. Zdeněk Macháček.

Přihlásilo se celkem 452 uchazečů na všechny obory z různých koutů České republiky, mezi nimi je i 13 příslušníků Armády, kteří si doplní vzdělání dálkově v oboru Podnikání. Na první termín přijímacích zkoušek, který se konal 12. a 13. dubna, se dostavilo 344 potenciálních žáků. O týden později, ve středu 19. dubna, dorazilo na druhý termín 76 uchazečů. Ti se nejprve museli poprat s didaktickým testem z matematiky a českého jazyka. Zkouška z anglického jazyka je testovala v gramatice a psaní.

„Jsme specifická střední škola se speciálním zaměřením. Naší výhodou je velký zájem uchazečů a možnost výběru na základě přezkoušení z tělesné zdatnosti a perfektního zdravotního stavu,“ dodává plukovník gšt. Macháček.

Největší problém činí shyby a šplh

Podstatnou částí pro přijetí na studium na vojenské škole je proto prověrka fyzické zdatnosti. V tělesné výchově musí potencionální žáci absolvovat běh na 1 km a shyby, dívky místo shybů dělají šplh. Podle dosažených limitů uchazeč získává body (viz tabulka). Pro dosažení maximálního počtu max. 10 bodů v disciplíně, musí chlapci udělat 10 shybů a dívky vyšplhat na tyči 10 metrů do 4 s. Dále získají 10 bodů, pokud uběhnou 1 km do 3:15 s, resp. 3:40 s. Pokud však ve v tělesné prověrce nezískají ani 5 bodů, nemohou být ke studiu přijati.

Již při rozběhu je vidět, kdo se poctivě připravoval, ve shybech a šplhu je rozdíl ještě patrnější. Právě tyto disciplíny dělají mladým lidem největší problémy. Nakonec zvládlo fyzické testy na plný počet 20 bodů jen 5 % uchazečů. Naopak desetina předepsaný limit nesplnila, 2 % uchazečů přitom nezískalo ani jeden bod.

Státní přijímací zkoušky byly náročné

Z pohovorů se žáky a zadávajícími učiteli vyplynulo, že státní přijímací zkoušky byly náročné, nejtěžší byl didaktický test z matematiky, ve kterém žáci většinou nestíhali vyřešit všechny úkoly. V českém jazyce měli uchazeči problém orientovat se v textech, najít v nich gramaticky chybná slova, požadované slovní druhy a větné členy, obtížně zvládali rovněž úkoly z teorie literatury.

Na výsledky si všichni počkají do 2. května, kdy budou zveřejněny výsledky jednotné přijímací zkoušky i školních zkoušek. Uchazeči, kteří se z vážných důvodů, po písemné omluvě, nemohli dostavit k řádnému termínu zkoušky, jej budou moci absolvovat 11. a 12. května.

Celkem bude přijato 120 žáků na dva obory - vojenské lyceum (90 žáků) a elektrotechnika (30 žáků).

Jen pro představu studium úspěšně ukončí cca 80 žáků denního studia, kteří se poté úspěšně uplatňují napříč celou Armádou ČR. Stačí se jen podívat do životopisů současného velení AČR.

Lucie Vašáková

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg img-0138.jpg img-0169.jpg img-0173.jpg img-0221.jpg img-0224.jpg img-0225.jpg img-6455.jpg img-6459.jpg img-6490.jpg