Návštěva ředitele VTÚ v Moravské Třebové

Dne 14. března 2017 proběhlo v Moravské Třebové premiérové setkání ředitele resortního státního podniku (Vojenský technický ústav) a velitele resortní střední školy (Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové). Během návštěvy se Mgr. Jiří Protiva a plukovník gšt. Zdeněk Macháček shodli na konkrétním průběhu vzájemné spolupráce od vzdělávacího procesu po praktický výcvik např. možnost využití zkušební střelnice Bzenec. Po jednání si ředitel VTÚ v doprovodu velitele prohlédl učebny jazyků a výpočetní techniky, tělocvičny a místní Muzeum vojenského školství.

Velitel školy na závěr řekl: „Od pracovní návštěvy vrcholného představitele státního podniku MO, Vojenského technického ústavu, jsem si sliboval spolupráci především v oblasti výchovně vzdělávacího procesu. To se záhy potvrdilo a těší mě, že jsme se již dohodli na konkrétní realizaci dílčích činností s možnými termíny. Vojenská škola má zájem na spolupráci s VTÚ a už dnes jsem nabyl přesvědčení, že bude oboustranně prospěšná. Dnešní jednání je dobrým základem do budoucna.“

Na vyjádření navazuje Mgr. Jiří Protiva „Poměrně rychle jsme našli průsečíky vzájemné spolupráce. Ze strany VTÚ je to například otázka aktivního zapojení odborníků do vzdělávacího procesu. Tento krok považuji zároveň za dílčí náborovou aktivitu, protože žáci školy se mohou rekrutovat i do Vojenského technického ústavu. Z dalších návrhů vzpomenu třeba střelecký výcvik žáků na zkušební střelnici VTÚ v Bzenci nebo odborné stáže v odštěpných závodech státního podniku, kde se mohou seznámit s technikou a výzbrojí Armády ČR.“

Lucie Vašáková

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg