Žáci 3. ročníků přežili v terénu

Ve dnech 27. února - 3. března 2017 proběhl komplexní polní výcvik všech žáků 3. ročníků pod vedením zkušených instruktorů ze 72. mechanizovaného praporu Přáslavice. Výcvik probíhal po jednotlivých četách.

Každá z čet provedla 15 km pěší přesun se zátěží po stanovených bodech v mapě, překonala lanový most, v prostoru Srnčí propátrala okolí, provedla nácvik napadení družstva s použitím cvičné munice, zaujetí cílového prostoru shromaždiště, vybudovala si přístřešky, připravila nástrahy kolem svého střeženého prostoru a překonala noc. Po přečkání chladné noci se žáci přesunuli zpět do školy, kde nacvičovali poskytnutí první pomoci, odsun raněného z boje a nácvik boje v zastavěné oblasti. Odnesli si cenné zkušenosti, které v budoucnu využijí při dalším výcviku v poli.

text a foto: vrchní praporčík Tomáš Reimer

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg