Výuku ve škole opět zpestřili lektoři z pěti zemí světa

Naše škola se v letošním roce, podobně jako před rokem, zapojila do projektu Edison, který organizuje společnost AIESEC. Jeho hlavním cílem je setkávání a sbližování lidí z různých zemí a bourání zažitých stereotypů a předsudků. V rámci projektu zde působilo od 6. do 10. 2. 2017 pět lektorů z různých koutů světa. Konkrétně se jednalo o Claru z Indonésie, Jacka z Taiwanu, Carol z Číny, Narmin z Ázerbájdžánu a Marwana z Egypta.

Všichni lektoři byli zapojeni především do výuky anglického jazyka. Jejich úkolem bylo seznámit žáky nejen se zvyky, tradicemi, památkami a přírodními zajímavostmi, ale hlavně se životem a současnou situací v zemích, z nichž pocházejí. Prostřednictvím prezentací a krátkých videí vše žákům přiblížili. Výuku prokládali poutavým vyprávěním a popisem. Někteří lektoři měli připraveny i další zajímavé aktivity, díky kterým měli žáci školy možnost vyzkoušet si jeden z mnoha tradičních indonéských tanců, prohlédnout si arabskou abecedu nebo si obléknout tradiční čínský kroj.

Pedagogové školy si pro lektory na oplátku připravili pestrý program na odpoledne a večery. Lektoři navštívili radnici v Moravské Třebové, kde byli uvítáni starostou města, prohlédli si renesanční zámek v Moravské Třebové. Měli možnost se zapojit do sportovních aktivit žáků školy.

Vrcholem celého týdne bylo uspořádání „mezinárodní vesničky“ v prostorách sálu Na Písku. Zde měl každý z lektorů připraven svůj stánek, v němž představoval zemi, ze které pochází - fotografiemi, propagačními letáky, charakteristickými drobnými předměty, vlajkou apod. Jedním z největších lákadel byly pro žáky ochutnávky tradičních pokrmů připravených jednotlivými lektory.

I ohlasy mezi žáky jsou kladné. Jako příklad dvě citace, které se v různých obměnách objevovaly nejčastěji. „Návštěva byla velmi zábavná a přínosná. Naučili jsme se něco o jiných zemích a jejich kultuře, obyvatelích a zvycích. Každopádně jsem si to užil.“ žák Daniel Dospěl. „Hodina je krátká. Mluvili hlavně oni, mělo by být víc prostoru i pro žáky, ale užil jsem si to. Někdy mluvili moc rychle.“ žák Dominik Pospíšil.

Projekt Edison již skončil a my doufáme, že splnil svůj cíl. Děkujeme, že jsme mohli být součástí takto zajímavého projektu.

Mgr. Josef Kučera

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg